İşaretleyici ve immünfloresans En yaygın kullanılan işaretleyiciler Bazı enzimler Floresan maddeler Floresan Maddeler En yaygın olarak birer florokrom olan Floresein izotiyosiyonat (FITC) veya Rodamin izotiyosiyanat (TRITC) kullanılır. UV ışığı veya görünür ışığı tutma özelliği vardır. Yüksek dalga boylarında ışık yayar. Floresein:YEŞİL Rodamim:TURUNCU-KIRMIZI Enzim İşaretleyici Bir kromojen ile birleştirildiğinde ışık mikroskobunda görülebilen renkli bir reaksiyon oluşur. Horseradish peroksidaz en yaygın kullanılan enzimdır ve genellikle 3.3 diaminobenzidin tetrahidraklorid (DAB) kromojeni ile birlikte kullanılır. Neden Horseradish Peraksidaz Oluşan reaksiyon ürünü çözünmez Parlak koyu kahverengi renk Preperatların uzun süre saklanabilmesi Arşivlenebilmesi İşaretleyici olarak peroksidaz enzimi kullanıldığında İnsan dokularında nötrafil lökositlerin ve diğer myeloid hücrelerin doğal peroksidaz enzimi aktivitelerinin engellenmesi gerekebilir. Bunun için en yaygın olarak hidrojen peroksit-metanol yöntemi kullanılır. Dana bağırsağından elde edilen alkalin fosfotoz gibi enzim işaretleyiciler de vardır