HİGN İRON DİAMİNE BOYASI

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER

1. Yüksek demir diamin:

N, N-dimetil-meta-fenilendiamin dihidroklorür 120 mg

N, N-dimetil-para-fenilendiamin dihidroklorür 20 mg

Damıtılmış su: 50 ml

Ferrik Klorid (% 60 BDH çözeltisi) 1.4 ml

İki diamin tuzunu damıtılmış suda eş zamanlı olarak eritin, daha sonra ferrik klorür çözeltisine ekleyin ve karıştırın. (Karıştırma en iyi Coplin kavanozunda yapılır.)

2.% 1 asetik asitte alcian blue,% 1 3.% 0.5 sulu nötr kırmızı

YÖNTEM

1. Pozitif kontrolü ve test bölümlerini damıtık suya alın.

2. Parçaları yüksek demir diamin solüsyonuna oda sıcaklığında 18-24 saat boyunca yerleştirin.

3. Akan suyun içinde iyice yıkayın.

4. Alcian blue solution ile 5 dakika boyunca boyayın.

5. Suda yıkayın, çekirdekleri nötr kırmızı solüsyon ile 2-3 dakika boyayın. 6. Suda yıkayın. Kurutun, temizleyin. Mount sections in DPX DPX'de bölümleri takma

SONUÇLAR

* Sülfatlanmış müsinler: siyah / kahverengi

* Karboksilatlı müsinler: mavi

* Çekirdekler: kırmızı

NOTLAR

* Kuluçka süreleri aşıldığında, sülfat içermeyen müsinler boyanır ve yöntem özgüllüğü kaybeder.

* Ferric chloride, 2 haftadan daha eski olmamalı% 60 stok solüsyonu olarak kullanılır.

* Ağır bir arka plan boyaması bozulmuş ferrik klorür çözeltisinin veya diaminin kanıtıdır. Diamin tuzunun (kuru) raf ömrü yaklaşık bir yıldır

*

büyük bağırsak metaplazisi. Çukur sitoplazmik sülfomüsin (yüksek demir diamin ve Alcian mavi) içeren sütun hücreleri içerir.

Histoloji yöntemleri - Sülfatlı ve karboksillenmiş müsinler için yüksek demir diamin / alsian mavi

Bağırsak metaplazi tipinden sülfomüsinlerin (kahverengi) ve sialomüsinlerin (mavi) salınımı

İşaretleyici ve immünfloresans En yaygın kullanılan işaretleyiciler Bazı enzimler Floresan maddeler Floresan Maddeler En yaygın olarak birer florokrom olan Floresein izotiyosiyonat (FITC) veya Rodamin izotiyosiyanat (TRITC) kullanılır. UV ışığı veya görünür ışığı tutma özelliği vardır. Yüksek dalga boylarında ışık yayar. Floresein:YEŞİL Rodamim:TURUNCU-KIRMIZI Enzim İşaretleyici Bir kromojen ile birleştirildiğinde ışık mikroskobunda görülebilen renkli bir reaksiyon oluşur. Horseradish peroksidaz en yaygın kullanılan enzimdır ve genellikle 3.3 diaminobenzidin tetrahidraklorid (DAB) kromojeni ile birlikte kullanılır. Neden Horseradish Peraksidaz Oluşan reaksiyon ürünü çözünmez Parlak koyu kahverengi renk Preperatların uzun süre saklanabilmesi Arşivlenebilmesi İşaretleyici olarak peroksidaz enzimi kullanıldığında İnsan dokularında nötrafil lökositlerin ve diğer myeloid hücrelerin doğal peroksidaz enzimi aktivitelerinin engellenmesi gerekebilir. Bunun için en yaygın olarak hidrojen peroksit-metanol yöntemi kullanılır. Dana bağırsağından elde edilen alkalin fosfotoz gibi enzim işaretleyiciler de vardır