Bulgaristanda Egitim


Bulgaristan’da egitim’da egitim 2007 y?l? itibariyle Avrupa Birligi uyesi ve Avrupa standartlar?nda verilmektedir.Bulgaristan universitelerinden al?nan diplomalar gerek Turkiye’de gerek Avrupa ulkelerinde tan?nmaktad?r.Ayr?ca Avrupa Kredi Transfer Sistemlerine dahil olan Bulgaristan universiteleri ogrencilerine Avrupa’da egitim programlar?na, klinik stajlara ve yurt d?s?ndaki bilimsel forumlara kat?lma imkan? sunmaktad?r. Bulgaristanda egitime baslayan ogrenciler ; alacaklar? sorumluluklar , kars?last?klar? farkl? kulturler ve edindikleri arkadasl?klar sayesinde kazand?klar? ozguven ile gelecege umutla bakacaklard?r.
Sofya ,Bulgarista’n?n en buyuk sehri ve baskenti olmakla birlikte bircok universiteyi bunyesinde bar?nd?rmaktad?r ve Avrupa’n?n en eski sehirlerinden biridir. Sofya’da 3000 den fazla turk ogrenci farkl? universitelerde egitim gormektedir.
SOFYADAKI UNIVERSITELER :
1-Sofya T?p Universitesi
2-Sofya Teknik Universiteti
3-Sofya Mimarl?k ve Insaat Universitesi
4-Sofya St. Kliment Ohridski Universitesi
Varna Bulgaristan’?n Karadeniz’ e k?y?s? olan deniz sehirlerinden birisi olup, tarih ve kulturel bak?m?ndan cok zengindir.Nufusu yaklas?k 550 000 olup Bulgaristan’?n en gozde turizm kentidir. Yaz aylar?nda bu rakam yurtici ve yurtd?s?ndan gelen turistler sayesinde dort kat?n? gecmektedir.Baskent Sofya’dan sonra en buyuk sehirdir.Son y?llarda ac?lan Turk restorantlar? dort buyuk al?sveris merkezi ile ogrencilerimizin sosyal aktiviteleride artmaktad?r. Varna’da yaklas?k 3700 kadar Turk ogrenci egitim ve ogretim gormektedir ve bu rakam her sene daha da artmaktad?r.
http://blackseauniversity.com/?page_id=8