PDA

Tüm Versiyonu Göster : KITAPLAR SEVGILI KITAPLARSayfalar : 1 2 3 [4]

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
Pazarlama İletşm Yönetm

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
İknanın Pskolojs

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
İletşm Anlamak İrfan Erdoğan

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
İkna ve Uzlaşma Sanatı

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
Bunlar haşlkla lşkler ve letşm alanındak en y ktaplar bence

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
:D

mustafagoksin
23 03 2005, 17:00
Bence herkez ktap okumalıyad herkez ktap okumaya

Sansli
26 03 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.haber.gen.trhaberadreshaberadres.asp ?32481FF]E-ktap<a]

Yasamn Yen Gerçeg: Elektronk Posta
(nternetten bedava ndreblrsnz. Pdf dokuman oldugu çn Acrobat Reader programna htyacnz olacak. Toplam 668 kb)

Sansli
27 03 2005, 16:00
<a target=new href=http:www.mllyet.com.tr20050328guncelgun01.htm l]Kütüphaneler emekl ettler!<a]

Türkye'dek 1433 halk kütüphanesnden 256'sı, emekl olan personeln yerne atama yapılmadığı çn kapalı, 12's onarımda. Açık olanlarda se uzman eksklğ var
41. Kütüphane Haftası bugün başlıyor, ancak Türkye'dek kütüphanelern geleceğ karanlık görünüyor. Türkye'dek 1433 halk kütüphanesnden 256'sı personel atanmadığı, 12's de onarım nedenyle kapalı bulunuyor. İstanbul'dak Çelktepe Halk Kütüphanes'nn onarımı 3 yıldır sürerken, Marmara deprem sonrası tadlata alınan yazma eserleryle ünlü Mllet Kütüphanes'ne 2 yıldır br çv ble çakılmıyor.

Klt vuruluyor
Türkye'dek halk kütüphaneler memurlarıyla brlkte emeklye ayrılıyor. Her yıl 23 mlyon okuyucuya hzmet veren kütüphanelerde, emekl olan memurların yerne atama yapılmadığı çn brçok kütüphanenn kapısına klt vuruluyor.
Açık olan kütüphanelerde de kütüphaneclk eğtm almış sadece 270 kütüphanec görev yapıyor. Brçok kütüphaneye kapanmaması çn yapılan atamalarda uzman olmayan kşler getrlyor. Örneğn İstanbul'dak Orhan Kemal İl Halk Kütüphanes'nn, br müdürü olmak üzere 2 kütüphanec çalışanı var. Dğer personeln öneml br bölümü se, özelleştrme sonrası kurum değşklğyle atanan görevllerden oluşuyor.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Doç. Dr. Aytekn Yılmaz, son 10 yılda kütüphanelerde görevl memurlardan yarısının emekl olduğunu ve yerne atama yapılmadığını belrtt.
Bu süreçte brçok kütüphanenn zorunlu olarak kapatıldığını fade eden Yılmaz, Daha fazla kütüphane kapanmaması çn bakanlık personelnden kaydırma yapıyoruz. Son dönemde bakanlıkça 25 kadro alındı, 150 kşlk kadro çn de başvuruldu, ancak sonuç alınamadı. Aclen 500 kşlk kadroya htyacımız var. Kütüphanelerdek ktap sayısı se 13 mlyon, ancak yeterl değl. Bağışlara htyaç var dyor.

Su parası yok

Türkye Kütüphanecler Derneğ İstanbul Şubes Başkanı Ddar Bayır, genel müdürlükte ble kütüphaneclern bırakılmadığını belrterek, Mal destek çok az. Ödenek ayrılmadığı çn elektrk ve suları keslyor. Koleksyon alımı yapılmıyor dyor.

3 yıldır onarılamadı

KAPALI kütüphaneler arasında yer alan Çelktepe Halk Kütüphanes'ndek (solda) onarım çalışması 3. yılını doldurdu. Tadlat ödeneğnn yeterszlğ sonucu duran onarımı, şmd İl Özel İdares üstlend. Depreme dayanıksız olduğu anlaşılan bnaya 300 bn YTL ödenek ayrılmasıyla nşaat çalışması hız kazandı. Kütüphanenn hazran ayında açılması planlanıyor.

Mllet Kütüphanes depremden ber kapalı

İSTANBUL Fath'tek Mllet Kütüphanes, lg bekleyen en öneml kütüphanelerden br. Medrese çndek bu kütüphane, eşsz elyazması ve taşbasması eserlere sahp. Yapı, 1999'dak Marmara depremnde ağır hasar gördü. Kubbelernde çökmeler oldu, ktapların bulunduğu bölümler ve okuma bölümler kullanılmaz hale geld. Çok öneml eserler burada br süre bekletld, sonra güvenlk gerekçesyle Beyazıt Devlet Kütüphanes'ne taşındı.
Şu anda medrese kısmının güçlendrme çalışması tamamlandı ancak kütüphanenn ana bnasındak çalışmalar yarım kaldı. Yaklaşık 2 yıldır da br çv ble çakılamadı. Kısım kısım hales yapılan kütüphane çn yen hale yapılamadığından, nşaatın durduğu bldrld.

Nadr eserlern kütüphanesyd

FEYZULLAH EFENDİ Medreses'nde bulunan Mllet Kütüphanes, 1916'da, Al Emr Efend'nn, 16 bn aşkın nadr eserden oluşan özel ktap koleksyonunu bağışlamasıyla kuruldu. Medreseye at koleksyonla zengnleşen kütüphanede bugün 9 bn elyazması, 30 bn Arap harfl toplam 70 bn ktap bulunuyor. Bunlar arasında, Kaşgarlı Mahmut'un Türk dl açısından büyük önem taşıyan eser Dvanü Lügat't Türk, Kanun'nn Dvanı, Âşık Çeleb'nn tezkres de var.

AB le kıyas utandırıyor

TÜRKİYE Kütüphanecler Derneğ'nce hazırlanan Halk Kütüphaneler Bldrgesnde yer alan, Türkye ve yakın nüfusa sahp AB üyes ülkelern 2000 yılı verlerne göre, Almanya'da 11 bn 332, Fransa'da 4 bn 8, İngltere'de 4 bn 937, İspanya'da 5 bn 209, Türkye'de se 1433 halk kütüphanes var. Almanya'da halk kütüphanelernde çalışan kütüphanec sayısı 8 bn 337, Fransa'da 7 bn 88, İngltere'de 6 bn 978, İspanya'da 3 bn 794, Türkye'de se 297 (Bu sayı 270'e düştü).

Dnçer' 'zamanaşımı' kurtardı

Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dnçer le Yard. Doç. Yahya Fdan'ın 1996'da yazdığı İşletme Yönetm ktabının nthal (aşırma) olduğu karara bağlandı. Prof. Dr. Tamer Koçel'n İşletme Yönetclğ ktabıyla büyük benzerlkler gösteren ktaptak ara başlıklar ble aynı çıktı. Dnçer'n daha önce görev yaptığı Marmara Ünverstes'nn ncelemes sonucu Dnçer'n nthal yaptığı kesnleşt ve suçunun sabt bulunduğuna karar verld. Svas Cumhuryet Ünverstes de Fdan'ın nthal yaptığını tespt ett. Raporda, Suç sübuta ermştr, ama zamanaşımına uğradığı çn dspln soruşturmasına gerek görülmemştr denld. Dspln cezası uygulansaydı unvanı elnden alınacak olan Dnçer, hçbr ünverste ve kamuda çalışamayacaktı.

cikolata34
03 04 2005, 17:00
Oğuzhan AKAY'ın Müsatsenz Sze Aşık Olablr mym? adlı ktabını kesnlkle tavsye edyorum.Aşk'ı ve aşık olanların haller son derece sade ve eğlencel br dlle yazılmış,herkese,herşeye dar bşeyler var bu ktapta.

Sansli
05 04 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.btnet.com.trhaber.phtml?yaz_d=515000 133]Kütüphaneler Internet’n nmetlernden yararlanıyor<a]
<a target=new href=http:www.btnet.com.traltl.phtml?kategor_d=7]http:www.btnet.com.traltl.phtml?kategor_d=7<a]

Türk Kütüphanecler Derneğ İstanbul Şubes Başkanı Ddar Bayır, Internet’n kütüphane kullanımının düşmesnde br etksnn olmadığını belrtt. Kütüphane Haftası'na lşkn olarak sorularımızı yanıtlayan Bayır, Internet’n sunduğu fırsatları kullanarak kaynaklarını ve hzmetlern çeştlendrdklern, kütüphaneler brer cazbe merkez halne getrdklern söyled.
Bayır, halk kütüphanelernden yararlanan kş sayısında Devlet İstatstk Ensttüsü verlerne göre cdd br düşüş yaşandığını açıklayarak şu blgler verd: “DİE verlerne göre halk kütüphanelernden yararlananların sayısı 1998’de 369 bn 676, 1999’da 447 bn 568’d. Bu sayı 2000 yılında 271 bn 333’a düştü. Bu düşüşün nedenn sadece Internet’e bağlamamak gerekr. Internet dünyasında telf hakları büyük br sorun. Bugünlerde yurtdışındak ünverstelerde Internet’te buldukları blgler kısmen ya da aynen ödevlerne kopyalayan öğrencler tespt etmek ve engellemek cn çalışmalar yapılıyor. İnsanlara Internet' nasıl kullanacağını, br WEB sayfasını ya da dokümanını değerlendrrken dkkate alması gereken krterlern neler olacağını, telf hakları açısından alıntı yaptığı kaynağı nasıl göstermes gerektğn mutlaka öğretmemz lazım.”

Bayır, kütüphanecler olarak Internet'n sunduğu fırsatlardan sonuna kadar yararlanma yollarını bulup, kullanıcılarına en y hzmet vermek durumunda olduklarını da fade ederek, özellkle halk kütüphanelernn teknolojk altyapısının br an önce yleştrlmes çn başta Kültür ve Turzm Bakanlığı olmak üzere yetkllerden destek bekledklernn altını çzd. Yen kütüphaneler kurmak yerne var olanların mkanlarını Internet' de yaygın br şeklde kullanablecek hale getrlmesnn şart olduğunu ra fade edld.

MmeCeline
07 04 2005, 17:00
son okudugum ktap Ckolata flm de yaplmst ,hatrlarsnz Julette Bnoche basroldeyd yanlmyorsam .. Mmmmm ..ckolata ;)
Yazar: Joanne Harrs bu arada

MAZI
07 04 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.hurryetm.com.tryazarlaryazar0%2C%2Ca [email protected][email protected]~560416%2C00.asp]‘Salgın hastalıklardan ölümler 1914-1918’ <a]
BU yazımın başlığı br ktap sm. Ama tıp ktabı değl. Tarhç Prof. Dr. Hkmet Özdemr tarafından yazılan ve basımı Türk Tarh Kurumu tarafından yapılan br ktap.
Mutlaka okunmalı... Çünkü soykırımla lgl ddaları tersne çevrecek pek çok blg ve belgey barındırıyor. Tümüyle blmsel, ancak zevkle, kolayca ve bretle okunan br ktap.

Bu ktap düzmece soykırım ddalarına yen br bakış açısı getrecek. Br de, Türk ordusunun ve Ermenler dahl Anadolu nsanlarının o savaşta yaşadığı nanılmaz bulaşıcı hastalık gerçeklern, blnmeyen br facayı gözler önüne serecek.

Emn ÇÖLAŞAN

MAZI
09 04 2005, 17:00
x <a target=new href=http:www.hurryetm.com.tryazarlaryazar0%2C%2Ca [email protected][email protected]~560934%2C00.asp]Soykırım(!) gerçekler <a]

Emn ÇÖLAŞAN

DÜNKÜ yazımda sze Prof. Dr. Hkmet Özdemr’n ‘Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918’ sml ktabından söz etmştm.

Ermen soykırımı(!) ddalarına yen br bakış açısı getren, tümüyle arşvlerden yapılmış muhteşem br çalışma. Bazı bölümlern aktarıyorum.

Brnc Dünya Savaşı yıllarından önce Anadolu’da korkunç salgın hastalıklar başlıyor. Kolera, tfo, shal, sıtma, freng ve özellkle btlerden geçen tfüs en başta gelenler. Balkan Harb’nde cephede korkunç br kolera salgını çıkıyor. Bnlerce asker koleradan can veryor.

Sonrasında Brnc Dünya Savaşı. Asker cephede ve güç koşullarda. Aç, çıplak, susuz, gıdasız. Özellkle Doğu Anadolu’da svl halk arasında büyük göçler var. Ktleler br yandan kaçıyor, br yandan hastalık taşıyor.

Orduda bu bulaşıcı hastalıklar yaygın. En büyük bela tfüs. Herkes btlenmş durumda ve hastalığı btler taşıyor.

Hkmet Özdemr ktabında rakamlar ve kaynaklarla açıklıyor: ‘Savaş boyunca yaklaşık 1.5 mlyon asker ve svl nsanımız hastalık ve açlıktan öldü.’

Anadolu’da herkes askere alınmış. Köyler boş. Ekm yok. Dolayısıyla büyük kıtlık ve açlık var. Şmd ktapta belgelenen nanılmaz gerçeğe bakalım: ‘Brnc Dünya Savaşı’nda hastanelerde bulaşıcı hastalıklardan ölen askerlermzn sayısı, cephede savaşarak ölenlerden daha fazla. Tam 401 bn askermz bu hastalıklardan -hastanelerde- can veryor. Bunlar hastane kayıtlarına geçenler. Br de dağlarda, çöllerde, kentlerde kıvranarak, sürünerek çareszlk çnde can veren askerckler bu rakama ekleyn.’

İş o boyutlarda k, örneğn Irak cephesnde Alman Mareşal Goltz Paşa, Doğu cephesnde 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa, bnlerce subayımız ve sayıları zaten çok az olan yüzlerce doktorumuz ble tfüsten ölüyor. Mehmetçk ve svl halkta bu rakam yüz bnlere çıkıyor.

Türkye, Brnc Dünya Savaşı’nda hastalıktan ölenlern, cephede savaşarak ölenlerden daha fazla olduğu tek ülke.

* * *

Aynı sorunu askerle brlkte, oradan oraya göçen halk yaşıyor. Özellkle Doğu cephesnde halk ktle halnde kaçışıyor ve gttğ her yere hastalık ***ürüyor. Her yer bulaşıcı hastalık kaynıyor. Doktor, laç, hastane yok. Olsa ble tfüs, kolera ve shaln lacı yok. Mkrobu alan ölüyor.

Tehcr olayının yaşandığı 1915 yılında başta tfüs olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan ölen Ermen sayısı 60-120 bn arasında. Devlet çaresz.

Halep’te 4. Ordu Komutanlığı, göç eden Ermenler çn hastane açtırıyor. Başhekm Ermen doktor Altunyan. Ayrıca Ermen çocuklar çn yetmhaneler açılıyor. Tamamı belgel. (Bu nasıl soykırım!)

3. Ordu Komutanı Vehp Paşa, Trabzon’a sığınan Türk göçmenler çn para göndermeyen Malye Nazırı (bakanı) Cavt Bey’e, ln Defterdarı aracılığıyla telgraf gönderyor: ‘Cavt Nazırınıza şu emrm teblğ edersnz. Açlıktan ölen göçmen ve mültecler İsral kavmnden değl, Müslüman’dır. Bunları yaşatmak çn her tedbre ve her zorlama ve şddete başvuracağım. Nazırınızın emr, bu vermş olduğum emrn noktasını değştremez vesselam.’

Devletn parasızlığının, çareszlğnn belges.

* * *

Özdemr yabancı belgeler de açıklıyor: ‘1918 tarhl ABD-Ermen ortak raporunda, sadece 1915 yılında (tehcr zamanı) Anadolu’da tfüsten ölenlern sayısı 200-300 bn olmuştur.’

Savaş sırasında Anadolu şte böyle. Kıtlık, açlık, yokluk, sefalet ve bulaşıcı hastalıklar... Svl, asker -en büyük komutanlar dahl- herkes ölüyor.

Ordumuzu arkadan vurduğu çn göç ettrlen Ermen kaflelernde de ölümlern büyük çoğunluğu bu yüzden.

Bu ktap mutlaka okunmalı. Önce bz öğrenmelyz, sonra dünyaya duyurmalıyız... Çünkü tamamı arşvlerden, yerl ve yabancı belgelerden oluşuyor.

‘Okunmalı’ dyorum ama Türk Tarh Kurumu kend bastırdığı bu eser depolarında -turşusunu kurmak üzere olsa gerek!- saklıyor. Pyasaya vermyor, satmıyor. (Bar korsancılardan rca edelm, onlar ele geçrp bassınlar, ucuza satsınlar ve memleket hzmet yapmış olsunlar!)

* * *

‘Ermen soykırımı’ yaygarasının 90. yılındayız. Televzyonlar ve gazeteler, Prof. Dr. Hkmet Özdemr’le söyleşler yapıp bu gerçekler gündeme getrmel, dünya karşısında elmz güçlendrmel.

Anadolu dört yıllık savaş boyunca korkunç acılar çekmş. Asker, svl, Müslüman, Hırstyan, Türk, Ermen, hç fark etmemş. Herkes, her kesm payına düşen fazlasıyla almış. Hem de büyük çoğunluğu bulaşıcı hastalıklardan.

Br trajed yaşanmış ve brler buna ‘soykırım’ demeye kalkışıyor!

Hç blmedğmz gerçekler ortaya çıkaran Hkmet Özdemr’e bu kapsamlı-blmsel ktabı çn ‘ellerne sağlık’ dyorum.

<a target=new href=http:[email protected]][email protected]<a]

Sansli
14 04 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.ntvmsnbc.comnews319024.asp?0m=S13b]Hayatın çelşksn yakalayan sözler<a]

Dr. Mardy Grothe, nsan hayatının çelşklern çarpıcı br dlle ortaya koyan sözler br ktapta topladı.
Ktapta yer verlen ünlülern “tezat” sözlernden bazıları şöyle:
Wnston Churchll: Dünyada ortalıkta dolaşan br sürü berbat yalan var, en kötüsü de yarısının doğru olması...
Georg Hegel: Tarhten aldığımız ders, tarhten ders almadığımızdır.
Smon Cameron: Dürüst poltkacı, br kere satın alınınca taraf değştrmeyen poltkacıdır.
Doly Parton: Bu kadar ucuz görünmenn, ne kadar pahalıya mal olduğuna nanamazsınız.
Mark Twan: Hçbr zaman okulumun eğtmm engellemesne zn vermedm.
Kennedy: ABD, yernde saymak çn ble çok hızlı lerlemeldr.
Bacon: Bütün vaktnz çalışmaya adamak tembellktr.
Zsa Zsa Gabor: Br kız aşk çn evlenmel ve onu bulana kadar evlenmeye devam etmeldr.
Shakespeare: En sahc şr, uydurma olandır.
Margaret Mead: Br eşnz daha olmadığını asla unutmayın. Tıpkı dğer herkes gb.
Woody Allen: Ölmekten korktuğumdan değl, sadece gerçekleştğndeorada olmak stemyorum.
Alan Bennett: Çok sıkı br şeklde denetlendğ sürece özgür fadeden yanayım.
Nels Bohr: Kuantum fzğ kafanızı karıştırmadıysa onu tam olarak anlamamışsınız demektr.
Bob Hope: Bankalar, paraya htyacınız olmadığını kanıtladığınızda sze borç veren kurumlardır.
W. Somerset Maugham: Emn olduğum tek br şey varsa, o da nsanınemn olableceğ çok az şey olduğudur.
Elsabeth Marbury: Arkadaşlarınız ne kadar zengnse, o kadar pahalıya patlar.
Coco Chanel: Br kadının çıplaklığa en yakın olduğu an, en şık olduğu andır.
Napolyon Bonaparte: Aşkta zafer kazanan, kaçıp gden erkektr.
Charles Bukowsk: Tab k br nsanı seveblrsnz, eğer onu yeternce tanımıyorsanız.
Soren Kerkegaard: Mükemmel aşk, nsanın kendsn mutsuz edecek kşy sevmesdr.
Lonel Strachey: İstedğn kadını elde etmenn cezası, onu elndetutmak zorunda olmandır.
Fnley Peter Dunne: İy kocalar bekar kalır, evlenemeyecek kadar düşünceldrler.
Molly Mcgee: Br erkek hç neden yokken karısına ççek getrmşse, br neden vardır elbet.

SİYASETLE İLGİLİ TEZAT SÖZLER
Tactus: Devlet ne kadar yozlaşmışsa, o kadar çok kanun olur.
Oscar Wlde: Syas partlere bayılıyorum. İnsanların syasetten konuşmadığı tek yer orası kaldı.
Edmund Burke: Zayıf br hükümet kadar baskıcı ve adaletsz olanı yoktur.
Charles De Gaulle: Syasetç, efend olablmek çn uşak gb görünür.
Dwght D. Esenhower: Asker açıdan güçlü olmamız gerekr ancak belrl br aşamadan sonra asker güç, ulusal zayıflığa yol açar.
Ççero: Adaletn aşırısı, aşırı adaletszlktr.
Konfüçyüs: Asıl blg, nsanın cehaletnn sınırlarını tanımasında yatar.
Eleanor Roosevelt: Yoksulluk çok pahalı br lüks. Malyetn karşılayamayız.

Imbat
16 04 2005, 17:00
Yensayfa'dan Bahar Ktap Fuarı ve muhteşem ndrmler!

Bahar Ktap Fuar

Fuar boyunca butun yaynevlernde super ndrmler.

<a target=new href=http:www.yensayfa.com.tr]www.yensayfa.com.tr<a]

[<a target=new href=http:[email protected] ][email protected] <a]

<a target=new href=http:[email protected] ][email protected] <a]

Yurt cndek, 50 YTL uzer alsverslerde kargo bedava.

Yen Sayfa yurtdışına da teslmat yapmaktadır.

Sansli
17 04 2005, 17:00
* <a target=new href=http:www.zaman.com.tr?hn=162128&bl=haberler&trh=20050411]Camlerde artık ktap okuma odası ve blgsayar olacak<a]


* <a target=new href=http:www.zaman.com.tr?bl=haberler&alt=&trh=20050411&hn=162112]Blg hrszlarnn yen hedef yaynevler<a]

Chummy
19 04 2005, 17:00
Jean C. Grange'nn LEYLEKLERİN UÇUSU şaşkınlık yaratan konusu le harka kurgusu olan br solukta okunacak br ktap..

Juana
21 04 2005, 17:00
tanrılar okulu

MAZI
23 04 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.haber.gen.trhaberadreshaberadres.asp ?3689B11]http:www.haber.gen.trhaberadreshaberadres.asp?3689 B11<a]

Ktap öners: Br Mllet Uyanyor! 1 ( Attla Ilhan )
Usta yazar Attlâ Ilhan'n yönetmnde, her br Türkye Cumhuryet'n korumak ve savunmak yolunda ugras verms 17 degerl nsann kalemnden Cumhuryetmze ve nsanmza yönelk tehlkeler, sorunlar ve çözüm önerler.
<a target=new href=http:www.ktapyurdu.com]www.ktapyurdu.com<a]

Sansli
24 04 2005, 17:00
<a target=new href=http:www.zaman.com.tr?bl=haberler&alt=&trh=20050425&hn=166986]Kütüphaneler ‘blg merkez’ne dönüşüyor<a]

Kütüphanelern CD, DVD gb görüntülü blg araçlarıyla hzmet vermeye başlaması sm değşklğn gündeme getrd. Bazı kütüphaneler smn blg merkez olarak değştrd.

Kütüphaneler blg merkez oluyor. Son yıllarda kütüphanelerde ktabın yanı sıra nternet ve elektronk derglern de yer alması sm değşklğn mecbur hale getrd. Özel kütüphanelern bazıları smlern blg merkez olarak değştrd. Ünversteler de kütüphaneclk bölümlern ‘Blg ve Belge Yönetm Bölümü’ yaptı.

Kültür Ünverstes Öğretm Üyes ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, kütüphaneye br sm belrlenecekse Türkçe ve kapsamlı br manası olan ‘Blg Merkez’ tanımının kullanılmasının uygun olacağını söylüyor. Pala, blg merkez smnn kullanılmasının kütüphanelern lerde daha büyük blg merkez olmasına kapı açağına şaret edyor. Başkent Ünverstes İletşm Fakültes Öğretm Üyes Mustafa Sağsam se kavram tartışmasının gelenekselcler ve çağdaşçılar dye tabr edlen aydınlar tarafından başlatıldığını belrtyor. Sağsam’a göre; çağdaşçılar dye tabr edlen aydınların teknoloj okur-yazarlığı gelenekçlere göre daha fazla. Sağsam, gelenekselc aydınların kütüphane kelmes çndek ‘hane’ kelmesnn teknolojy de çne aldığını söyledklern, blg merkez kavramının daha kapsamlı olduğuna şaret ederek, “Blg merkezndek nformaton, blgnn (nformaton-center) elektronk alanına vurgu yapıyor. Blg sadece ktaplarda mevcut değl.” dyor.

Atatürk Ünverstes Fen Edebyat Fakültes Kütüphaneclk Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Hals Alar, Türkye’de brçok ünverstenn kütüphaneclk bölümlernn smn ‘Blg ve Belge Yönetm’ bölümü halne dönüştürdüklerne vurgu yapıyor. Dünyada da böyle br tartışma olduğunun altını çzen Alar, kavram tartışması yapılacak br durumun olmadığını fade edyor. Alar, günümüzde eczanelerde de lacın dışında değşk ürünlern satıldığına vurgu yapıyor.

Atatürk Ünverstes Kütüphane ve Dokümantasyon Dare Başkanı Bünyamn Okuyucu da, kütüphanenn, ‘ktap ve hane’ kelmelernn brleşmesnden oluştuğunun ve ‘ktap ev’ manasına geldğnn altını çzerek, gerekçesn şöyle açıklıyor: “Artık kütüphane sm tam olarak bu kurumları karşılayamıyor. Buralarda artık elektronk derg, slayt, CD, DVD, bant kayıt ve görüntülü blg araçlarıyla da hzmet verlyor. Buralara kütüphane dersek dğerlern görmezden gelmş oluruz.” Bünyamn Okuyucu, özellkle gelşmş ülkelerde yen çıkan basılı eserlern büyük br kısmının nternet ort***** aktarıldığını, bunlardan nsanların daha kolay yararlandığını fade edyor.

Imbat
27 04 2005, 17:00
- <a target=new href=http:haber.ktapyurdu.comktapdefault.asp?d=742 71]Bulmaca Rehber<a]

MAZI
07 05 2005, 17:00
Annelik Ve Bebek Bakımı

Elizabeth Fenwick
ABC KİTAPEVİ YAYIN VE DAĞITIM
Gebelikten başlayarak üç yaşına kadar bebeğinize ve kendinize en sağlıklı biçimde bakmanın bütün yolları
* Bebeğinize nasıl bakmanız gerktiğini adım adım gösteren ilk ve tek kitap
* Gebelik, beebk bakımı ve çocuk sağlığı konularında uygulanabilir öneriler ve bilmeniz gereken her şey...
Hepsi bir arada!
* Yepyeni bir anlayış ve özenle tasarlanmış rahat okunur, kolay bulunur sayfalar
* Karşılaşabileceğiniz her soruna sağduyulu, güvenilir çözümler
* 800' ü aşkın pırıl pırıl renkli fotoğraflarla süslenmiş 256 sayfa
* Tüm gebelik süresinin ve bebeğin ilk altı haftasının fotoğraflı güncesi
* Bütün anne babaların ve anne baba adaylarının sahip olması gereken büyük bilgi hazinesi


Liste Fiyatı: 34.000.000 TL/34,00 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 34.000.000 TL/34,00 YTL

Sansli
14 05 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/05/15/magazin/magazin5.html]Çoksatan macera romanı soluk soluğa okunuyor [/url]

İletişim Yayınları'ndan piyasaya çıkan 'Dublörün Dilemması' adlı kitap son dönemin ilgi çekici çalışmalarından biri olarak gösteriliyor. Yetim ve yurtlarda büyüyen Nuh Tufan ile zengin bir ailenin oğlu olan arkadaşı İbrahim Kurban'ın çevresinde gelişen olayların anlatıldığı dört bölümlük kitabın yazarı ise Murat Menteş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bırakan Menteş, okul yıllarında yayıncılık, sahaflık gibi işler yaptığını söylüyor. 'Dublörün Dilemması', 5 yıldır Gerçek Hayat Dergisi'nin yazıişleri müdürlüğünü sürdüren Menteş'in dördüncü kitabı.

Farklı yaşamlar

Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Menteş'in ilk çalışması 'Kuzgunun Gölgesi'. Medyanın yıkıcı etkilerini anlattığı denemelerden oluşan 'Kaosa Mütevazi Bir Katkı' ve 11 Eylül saldırıları ekseninde terör etkisinden bahsettiği 'Aynalı Barikatlar' adlı kitapları piyasaya çıkan genç yazar 'Bu kitapta farklı yaşantıları bulacaksınız. 4 bölümü farklı anlatıcıların ağzından okuyacaksınız. Okumaya başlamadan yazım farklılığını anlamak mümkün değil' diyor.

'Yazdığım kitap tamamen bir macera romanı' diyen Menteş, 'Dublörün Dilemması'nı şu sözlerle anlatıyor: 'Bir iki sayfa okuduğunuzda kitaptan kopamayacaksınız. Yazı diline çok önem verdim, çünkü metnin akıcılığı ve kurgusu benim için çok önemliydi. Her satırı yazarken tüm detayları düşündüm. Kahramanları, çevrelerini kurguma oturtmak için çok uğraştım. Mesela Narkotik Şube Müdürlüğü'nün dağıttığı el ilanlarından faydalanarak yazdığım bir bölüm var.'
BİR BULUŞLA HAYATLARI DEĞİŞEN GENÇLER

Kitapta, Nuh Tufan ile konservatuarda okuduğu yıllarda tanıştığı, zengin bir ailenin oğlu olan arkadaşı İbrahim Kurban'ın çevresinde geçen olaylar anlatılıyor. İki arkadaşın hayatı İbrahim'in yaptığı bir buluşla bir anda değişiyor. İbrahim, evde geliştirdiği bir sistemle gerçekle birebir aynı yüz maskeleri yapıyor. Tufan sadece zenginlerin evlerine gönderilen bir dergiye 'Aynı anda iki yerde olmanız mı gerekiyor? Bizi arayın' diye bir ilan veriyor. İlanı gören çocuk bezi fabrikası sahibi Ferruh Ferman arayarak yerine geçmelerini istiyor ve macera böyle başlıyor.

Sansli
14 05 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.zaman.com.tr/?hn=173258&bl=haberler&trh=20050515]Yasaklanmış kitaplar sergisi İstanbul’da [/url]

1938-2001 yılları arasında sıkıyönetim komutanlıkları, mahkemeler ve Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılan ve dağıtılması yasaklanan kitaplardan bazıları sergilenecek.

“Yasaklanmış Kitaplar Sergisi” başlığı altında düzenlenen sergide 100 kitap yer alıyor. Bu eserler arasında Bediüzzaman Said Nursi’nin “Sözler ve Mektubat”, Nazım Hikmet’in “Gece Gelen Telgraf Portreleri”, Aydoğan Vatandaş’ın “Armageddon”, Ahmet Altan’ın “Sudaki İz” adlı kitapları da bulunuyor. Sergi Bayazıt Devlet Kütüphanesi’nde 17 Mayıs tarihinde açılacak. Sergi 1 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak. Serginin ilk ayağı geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara’da “Toplatılan Yayınlardan Seçmeler Sergisi” adı altında açılmıştı. Bunu örnek alan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’yle işbirliği yaparak serginin İstanbul’da açılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 1938-2001 yılları arasında bakanlar kurulu, sıkıyönetim komutanlıkları ve mahkemelerce toplatılan ve dağıtılması yasaklanan binlerce eserin yer aldığı listeler incelendi. Farklı görüşlere sahip yazarlara ait 102 kitap belirlendi. Serginin açılışına farklı görüşlere mensup yazarlar da davet edildi. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili, sergilenecek kitapların tümünün bir dönem yasaklı kaldığını; ancak şimdi dağıtımının serbest olduğunu söyledi.

Sergilenecek kitaplardan bazıları şöyle:

İhlas risaleleri-Bediüzzaman Said Nursi (1961’de sulh ceza mahkemesi kararıyla toplatılmıştı.) Armageddon-Aydoğan Vatandaş (1998’de beş ayrı davayla toplatıldı.) Felsefenin Sefaleti-Karl Marks (1981’de İzmir Mahkemesi tarafından toplatıldı.) Kıvılcımlı’nın Burjuva Devlet ve Ordu Teorisinin Eleştirisi-Doğu Perinçek (1975’te 9. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla toplatıldı.) Sudaki İz-Ahmet Altan (1988’de 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı.) Yel Üfürdü Sel ***ürdü-Mahir Kaynak (2001’de 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı.) Medar-ı Maişet Motoru-Sait Faik Abasıyanık (1944’te sıkıyönetim tarafından toplatıldı.) Karikatür Albümü-Mim Uykusuz (1950’de bakanlar kurulunca yurda sokulması ve dağıtılması yasaklandı.) Yaşadıkça-Rıfat Ilgaz (Bakanlar kurulu kararı ile toplatıldı.) Fikrimin İnce Gülü-Adalet Ağaoğlu (1981 İstanbul Mahkemesi, 1991’de sıkıyönetim emriyle toplatıldı.) İsa Sezen, İstanbul
15.05.2005

whitesnow
18 05 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,[email protected]~578183,00.asp]İki yerli dijital dergi yayında[/url]

Mobil yaşam kültürü dergisi Mobimag ve yenilikçi gençlik dergisi Bant artık dijital ortamda da yayın hayatına başladı. Business Week, Red Herring ve PC Magazine gibi ünlü dergilere online abone olunan Zinio'dan artık bu iki Türkçe yayım yapan dergiye de ulaşılabiliyor.

Dünyanın en ünlü 'dijital dergi dükkanı' olan Zinio ve Mobimedya Yayıncılık işbirliği sayesinde artık Türk okuyucular da İnternet'ten sevdikleri dergileri bilgisayarlarına gerçek dergi formatında indirebilecekler. Dergi bulamama veya dergi kaybetme gibi sorunlara da son veren bu sistem sayesinde her ay bu iki dergi bilgisayarınıza yüklenebiliyor.

Dergilere dijital ortamdan ulaşarak abone olmak birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Mobimag veya Bant'a Zinio üzerinden abone olmak sadece 20 dolar.

Zinio'dan Mobimag'e abone olmak ve 12 ay boyunca dergi daha bayilere ulaşmadan bilgisayarınıza indirmek için Mobimag'in İnternet sitesi www.mobimag.com'dan Zinio abonelik seçeneğine girebilirsiniz. Aynı şekilde Bant için ise www.bantdergi.com'dan Zinio abonelik'i tıklayabilirsiniz.

Imbat
01 06 2005, 17:00
Küçük Şeyler

Prof. Dr. Üstün Dökmen
SİSTEM YAYINCILIK

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in üç yıldan bu yana TRT-1 televizyonundan izleyicisiyle buluştuğu programlar çerçevesinde, hayatın içinden küçük ama önemli ipuçlarının insan yaşamı üzerindeki etkilerinin irdelendiği Mutluluğun Anahtarı KÜÇÜK ŞEYLER isimli beş kitaplık dizinin ilk kitabı.

%23 indirimli

Liste Fiyatı: 5.000.000 TL/5,00 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 3.850.000 TL/3,85 YTL

Yayın Yılı: 2004
İthal
176 sayfa
13,5x19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9753223528
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Psikoloji ] Psikolojik danışma

Yukarıdaki ürünü satın alanlar aşağıdaki ürünlerle de ilgilendiler.

İletişim Çatışmaları ve Empati
Prof. Dr. Üstün Dökmen


Sosyometri ve Psikodrama
Prof. Dr. Üstün Dökmen


Varolmak Gelişmek Uzlaşmak
Prof. Dr. Üstün Dökmen


Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları
Doğan Cüceloğlu


Müthiş Sır
Mike Hernacki

whitesnow
03 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.milliyet.com.tr/2005/06/04/guncel/gun05.html]Çıkmadan, para basan roman[/url]

Da Vinci Şifresi'ne rakip olur denen 'Tarihçi' isimli roman, daha piyasaya çıkmadan yazarına 2 milyon dolar kazandırdı
ABD'li yazar Elizabeth Kostova'nın ilk romanı 'The Historian-Tarihçi', daha kitabevlerindeki yerini almadan 2 milyon dolar kazandırdı.
Piyasaya 14 Haziran'da çıkacak 'Tarihçi'nin el yazması ilk kopyasının, geçen yıl düzenlenen bir müzayedede tam 2 milyon dolara alıcı bulduğu ortaya çıktı.

'Çok şaşırtıcı'
Associated Press ajansı, haberinde, normalde ilk romana ait el yazmalarının en fazla 200 bin dolara müşteri bulabileceğini, 2 milyon rakamının çok şaşırtıcı olduğunu yazdı.
Bir bölümü İstanbul'da olmak üzere 10 ülkede geçen, Ortaçağ'da Karpatlar'da yaşayan ve vampir Drakula'ya esin kaynağı olan Kazıklı Voyvoda'yı konu alan romanın karakterleri, Kazıklı Voyvoda hakkındaki gerçeği öğrenmek için ölüm ve yaşam arasında gidip gelen zorlu bir macera yaşıyor.
'Tarihçi'nin, dünya çapında 44 dilde 17 milyon kopya satan Dan Brown'un 'Da Vinci Şifresi' kadar büyük ilgi çekmesi bekleniyor.
Piyasaya çıkmadan 28 dile çevrilen 'Tarihçi'nin film haklarını da Sony satın aldı.

MAZI
05 06 2005, 17:00
Hz. Muhammed/Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle İlgili Yayımlanmayan Risalesi/Gizlenen Kitap

Tolstoy
KARAKUTU YAYINLARI

...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık’tan) mukayese edilemeyecek kadar yükseklikte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah’ın ve onun Peygamberini kabul ederdi.

Lev N. TOLSTOY (1828-1910)

Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİ’nin Hindistan’da basılmış Hz. Muhammed’in Hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusya’nın ’Posrednik’ adlı yayınevinde bastırmıştır.

Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip gibi seviyorlardı ve onun İslamiyeti kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam’a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy’un Hz.Muhammed’in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını, Hz. Muhammed’in hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda ’fakirlik’ ve ’eşitlik’ gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir.

Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakârlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin yine İslam olduğunu vurgulamak istemiştir.

Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu ALİYEV

%9 indirimli

Liste Fiyatı: 3.950.000 TL/3,95 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 3.594.500 TL/3,59 YTL

Temin süresi~ 2 gün Kazanacağınız puan: 8


Yayın Yılı: 2005
İthal
109 sayfa
13,5x21 cm
Karton Kapak
ISBN:975865893x
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Din ] Felsefe-sosyoloji-psikoloji

Yukarıdaki ürünü satın alanlar aşağıdaki ürünlerle de ilgilendiler.

Üç İsa
Aytunç Altındal


Her Güne Bir Dua/ dua sözleri & dua öyküleri & dua ayetleri
Senai Demirci/ Semine Demirci


Kızıl Tarikat
Aydoğan Vatandaş


Yoksul Tanrı Tyanalı Apollonius
Aytunç Altındal


Cennetin Krallığında & Haçlı Seferleri
Timuçin Mert

daisyyy
06 06 2005, 17:00
Mumin Sekman'dan ~ Kisisel Ataleti Yenmek ~

guzel bir kitap....

<a target=new href=http://www.kigem.com/]kigem[/url]

Imbat
16 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.milliyet.com.tr/2005/06/17/yasam/yas11.html]Jules Verne anısına 5 kitap bir arada[/url]

Yazar Jules Verne'in ölümünün 100. yılı nedeniyle, yazarın beş eserini bir arada sunan Düşlerin Efendisi isimli kitap yayımlandı
Bilimkurgunun babası olarak nitelendirilen ünlü Fransız yazar Jules Verne, ölümünün 100. yılında Türkiye'de de anılıyor. İthaki Yayınları, yazarın bugüne kadar yayımladığı eserler arasından seçerek 5 temel kitabı bir araya getirdiği tek ciltlik Düşlerin Efendisi isimli kitabı okuyucuya sundu.

6 yazardan öykü
1128 sayfadan oluşan kitapta, yazarın ilk romanı Balonla Beş Hafta, bir Jules Verne klasiği olan Dünyanın Merkezine Seyahat, Kaptan Cousteau'nun, 'teknemin kutsal kitabı' dediği Denizler Altında Yirmi Bin Fersah I-II ve İki Yıl Okul Tatili yer alıyor. İthaki Yayınları, Düşlerin Efendisinin yanı sıra Jules Verne Kitaplığı adı altında yazarın tüm kitaplarını yeniden ve eksiksiz metinlerle yayımlıyor.
Öte yandan, yazarı anma etkinlikleri çerçevesinde Jules Verne adına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 6 yazarın 19 öyküsü de yine İthaki Yayınları tarafından Hayalgücünün Merkezine Seyahat isimli kitapta bir araya getirildi.
Hakkında birçok efsane üretilen, UNESCO verilerine göre 100'e yakın dile çevrilmiş 60'ın üzerinde yapıtıyla Agatha Christie'den sonra dünyada en çok dile çevrilen ikinci yazar unvanına sahip olan, kitaplarını yazmadan önce evinde fizik deneyleri yaptığı söylenen, hayal gücünün sınırlarını aşan bir yazar Jules Verne.
Hem çocuklara hem de büyüklere hitap eden eserlerinde söz ettiği bilimsel 'kehanetler'in bir bir gerçekleştiği biliniyor. Örneğin, onun ürünü olan Nautilius adlı denizaltı, daha sonra ilk gerçek nükleer denizaltıya ismini verdi, Ayın Çevresinde Seyahatten yıllar sonra aya gidildi. Yazar, 1905'teki ölümüne kadar 65 kitap yazdı.
Ölümünü izleyen ilk 50 yılda Fransız ve dünya edebiyatındaki yeri 'çocuk öyküleri yazarı' olarak belirlenen Verne'e olan ilgi, 1950'lerden sonra Michel Butor, Roland Barthes, Michel Foucault, Michel Serres, Jean Chesneaux gibi Fransa'nın etkili eleştirmen, yazar ve düşünürlerinin, onun yapıtlarını önemseyen yazılar yayımlamalarından sonra canlandı.

Sansli
17 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.sabah.com.tr/cp/gnc101-20050618-101.html]Bir kitap için dünyayı dolaştı [/url]

Kostüm tarihçisi Elif Jülide Dereboy, beş yıllık bir çalışmayla hazırladığı Kostüm ve Moda Tarihi adlı kitabını, teatral moda gösterisiyle tanıtıyor. Gösteride Antik Yunan'dan Mısır'a pek çok kostüm yer alıyor.

İlkçağlarda yemek, içmek gibi doğal bir ihtiyaç olan giyinmek, günümüzde yerini şıklık yarışına bırakmış durumda. Peki ama bugünlere gelene kadar bu amansız yarışta neler yaşanmış, hangi toplumlar neler giymiş, neler takmış takıştırmış? Eski dönem filmleri bu merakımızı gideren ipuçları verse de, konuyla ilgili detayları içeren yerli kaynak bulmak çok zor. Ancak kostüm tarihçisi Elif Jülide Dereboy'un çizimleriyle süslediği ve her dönemi detaylarıyla anlattığı Kostüm ve Moda Tarihi adlı kitabı, bu sıkıntıyı büyük ölçüde çözecek gibi görünüyor. Türkiye'de kısa sürede yoğun ilgi gören kitap, önümüzdeki aylarda Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın sponsorluğunda Japonya, Moskova ve Frankfurt'ta düzenlenecek kitap fuarlarında da tanıtılacak. Ayrıca kitabı ilginç kılan bir başka detay da görkemli bir defileyle tanıtılıyor olması. Yine Dereboy'un organize ettiği ve teatral bir gösteri şeklinde gerçekleşen defilede Mısır, Girit, Roma, Yunan dönemi kostümlerinden, Ortaçağ Saray kostümlerine, Barok dönem kostümlerinden günümüze kadar geçen süreçte, kostümün geçirdiği evrim anlatılıyor. Tanıtımın ilk ayağı, 9 Haziran'da Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde gerçekleşti. İkinci tanıtım gecesi ise bu akşam Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, Kültür Bakanı ve Fransa, Danimarka, Japonya gibi yabancı ülkelerin büyükelçilerinin de davetli olduğu gecede, toplam 80 kostüm sergilenecek.

İKİ AYDA 120 KOSTÜM
Bu kitap için beş yıl süren kapsamlı bir araştırma yaptığını belirten Dereboy, üniversite ve tasarım kurslarında kaynak kitap olması amacıyla, böyle bir kitap hazırladığını söylüyor: Konuyla ilgili Türkçe yazılmış bir kaynak kitap yok. Ayrıca moda tarihiyle ilgili yabancı kitaplar da çok pahalı. Ben bütün dünyadaki yayınları inceledim. Dünyadaki kostüm tarihiyle ilgili müzeleri, sergileri, kütüphaneleri tek tek dolaştım. Bir Girit uygarlığı için üç kezGirit'e gittim. Çünkü tarihi içeren bir moda illüstrasyonu yapıyorsanız, cilt renginden göz makyajına saçın taranma şekline, saçta kullanılan başlıklara, el yapılarına, anatomilerine her şeyine dikkat etmek zorundasınız. Bu araştırmalar sonucunda da kitabı hem yazdım hem de konularına göre tek tek çizimler yaptım. Kitapta 200 farklı kostüm illüstrasyonuna yer veren Dereboy, tanıtım için defile düzenleme fikri oluşunca, iki ay içersinde 120 kostüm hazırlandığını söylüyor: İslam Eserleri Müzesi'nde 80 adet kostüm sergilenecek. Ayrıca kitabımda yer almayan Osmanlı kostümleriyle ilgili de bir gösterimiz olacak. Bu müzenin anl***** uygun olması için Osmanlı saray düğünü sahnelecek. Hepsi özel dokuma kumaşlarla, el işlemeleriyle hazırlanan kostümleri ileride bir müzeye bağışlamayı düşünen Dereboy, öncesinde yurtdışında da birkaç defile yapmak niyetinde, Bu defilenin New York Türk Haftası'nda Amerika'da sergilenmesini çok istiyorum. Sanıyorum, Kültür Bakanlığı da destek verecektir. Kitabımın da değişik ülkelerde basılmasını ve çeşitli dillerde kitap raflarında görmek beni çok mutlu eder diyor.
Neslihan Tunç

MAZI
17 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.mezun.com/icerik/us_news/display_news.cfm?ID=24130]Günler Uzun, Hava Güzel: Yazın Okuyun[/url]

IDéEFIXE “Yazın Okuyun-Yazlık Kitap Günleri” 7-24 Haziran tarihleri arasında www.ideefixe.com adresinde 24 büyük yayınevinin katkıları ile gerçekleşecek. Yazarlardan yaz kitabı önerileri, ödüllü bilgi yarışması ve %50’ye varan indirimler kitapseverleri bekliyor.

Veritabanında 90.000 kitap bulunduran, ayda 30 – 45 bin arasında kitabın satıldığı IDéEFIXE, “Yazın Okuyun” başlığı altında Yazlık Kitap Günleri düzenliyor. Yayınevlerinin %50’ye varan indirimlerinin yanı sıra yazarlardan kitap önerileri, kitapla ilgili bilgi yarışması ve IDéEFIXE’te satılacak 1 Milyonuncu kitap için geri sayım da Yazlık Kitap Günleri’ni renklendirecek.

IDéEFIXE Genel Müdürü Deniz Karabacak Yazlık Kitap Günleri ile ilgili şunları söyledi:
IDéEFIXE, Türkiye’nin en büyük online kitapçısı, okuma alışkanlığının ve okunan kitap sayısının artırılmasında sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Her yıl Ekim ayında yaptığımız bir de Sanal Kitap Fuarımız var. Yayınevleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Yazın Okuyun-Yazlık Kitap Günleri ile sektöre canlılık getirmek istiyoruz. Çok sayıda kitapseverin yazın okumak üzere kendine kitaplar belirlediğine, “bu kitapları da yazın tatilde okurum” dediğini biliyoruz. Ayrıca yakında IDéEFIXE’te satılacak olan 1 Milyonuncu kitap için de geri sayıma başlıyoruz, bu olay bizim için ayrı bir heyecan konusu, IDéEFIXE’ten 1 Milyonuncu kitabı alan okuyucumuzu büyük bir ödül bekliyor.

1 Milyonuncu Kitap, Kimin Olacak?
Açıldığı 1999 yılından beri Türkiye’de tam 900.000’in üzerinde kitap satan IDéEFIXE,Yazlık Kitap Günleri ile birlikte, satılacak 1 Milyonuncu kitap için de geri sayıma başlıyor. 1 Milyonuncu kitabın satılmasına yakın tarihlerde sitede kurulacak bir sayaçla bu anı kullanıcıları ile paylaşacak olan IDéEFIXE ekibi, kitabı alan okuyucuya da büyük bir ödül vermeyi planlıyor.


Yayın tarihi: 18.06.2005

MAZI
18 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.milliyet.com.tr/2005/06/19/yasam/yas01.html]Kitabını genç kuşak için yazdı[/url]

Turgut Özakman, Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı, 2 ayda 6 baskı yapan kitabı Şu Çılgın Türkleri, O günlerde jet uçağı yok muydu? diye soran gençler için yazdığını söylüyor

Şu Çılgın Türkler isimli kitabı 2 ayda 6 baskı yapan Turgut Özakman, Kurtuluş Savaşı'nı gerçeğe en yakın haliyle kurgulayarak anlatmaya çalıştığını söyledi.
Kitabını, kendisine, O günlerde jet uçağı yok muydu? diye soran gençler için yazdığını belirten Özakman, genç kuşak 'rahatça ve keyifle okuyabilsin' diye romanı serüven diliyle kaleme aldığını söyledi.
Türklerin Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde de çılgınlık yapacağına inandığını kaydeden Özakman, Milliyet'in sorularını yanıtlarken, kitaba ilişkin merak edilenleri şöyle anlattı:

Çok yönlü serüven
Neden yazdınız?
Uzun yıllardır milli mücadele ile ilgili belgeler ve anıları topluyordum. Öğrencilerime zaman zaman okuyordum. Hatta 15 yıl önce taslak okuduğumda öğrencilerimden biri O günlerde jet uçağı yok muydu? diye sordu. Yıllar sonra başkası, Sakarya Meydan Savaşı, Edirne'de olmamış mıydı? dedi. Çocuklar üniversiteye işte böyle geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara niçin devletin kuruluşunu anlatamamış? Milli mücadeleyi anlatmazsanız ne bugünü, ne de geleceği anlayabilirler. O zaman da kendi vatanlarından kaçmak isteyen bir gençlik yaratırsınız.
Başımızı önümüze koyup biz nerede hata yaptık derin derin düşünmeliyiz. Mazisiz bir millet, devlet olur mu? Kasıtlı yapıldıysa başarılı olmuş. Gençler derken sadece lise-üniversite çağındakileri söylemiyorum.
40-50 yaşındakileri de gençler diye düşünüyorum. Onlar da hiçbir şey bilmiyorlar. İş bilmezlik, tembellik de değil ama maalesef toplumumuz böyle gelişti. Bu Kurtuluş Savaşı'nı bütünüyle anlatma denemesiydi. Hem askeri, hukuki, sosyolojik gelişimi, çok yönlü bir serüven bu. Gençler için bu serüveni yazdım.

Niye çılgın dediniz?
12 milyonluk yoksul Türkiye'nin yaptıkları, büyük sevgi, tutku ve azim istiyordu. Bunu iyi, olumlu anlamda 'çılgın' sözcüğüyle tanımladım. O günlerde Osmanlı yönetimi, Ankara için aşağılamak maksadıyla 'çılgın' diyordu. Anadolu'da hiç beklenmeyen oldu. Tüm yoksulluğuna rağmen Anadolu zafer elde etti. İşte bu ancak çılgınlık ile başarılabilir gibi geldi.

Fikriye ile Mustafa Kemal'in aşkını hissettiriyorsunuz, savaşta aşka yer var mı?
O savaşta çok aşk da vardı. Cephedeki askerler ile cephe gerisindeki kadınlar arasında sürüp gitti. Kurguyu sağlamak için Yüzbaşı Faruk ile Nesrin gibi karakterleri ve aşkını yarattım. Gerçek âşıklara saygısızlık olmaması ve sonu nasıl bitti bilemediğim için hayali karakterleri seçtim.
Fikriye ile Mustafa Kemal'in elbette birliktelikleri var. Fikriye'yi sevdi ama Latife Hanım yanılgısı oldu. Fikriye'nin yokluğundaki zamanda Latife Hanım'ın misafirleri ağırlayışı, 2 dil biliyor oluşu etkiledi. Erkekler bazen yanılgıya düşer. Latife Hanım, ayrıldıktan sonra beraberken göstermediği asaleti göstermiş ve konuşmamıştır.

Sansli
22 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.ntvmsnbc.com/news/329973.asp]Pamuk’a Almanlar’dan Barış Ödülü[/url]
Yazar Orhan Pamuk, Alman Kitapçılar Birliği’nin bu yılki Barış Ödülü’ne layık görüldü.
FRANKFURT - Alman Kitapçılar Birliği tarafından Frankfurt kentinde yapılan açıklamada, Pamuk’un, “Günümüzde hiçbir yazarın yapmadığı kadar iyi şekilde, Batı’nın Doğu’daki, Doğu’nun da Batı’daki tarihi izlerini sürdüğü” bildirildi.
Orhan Pamuk’a, Frankfurt Kitap Fuarı’nın kapanış tarihi olan 23 Ekim’de verilecek para ödülünün de bu yıl 15 binden, 25 bin Avro’ya çıkarıldığı belirtildi. Ödül töreni Alman ZDF kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ve 1950 yılından bu yana verilen Barış Ödülü, Almanya’da ya da yurtdışında edebiyat, bilim ve sanat alanında barış düşüncesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan tanınmış kişilere veriliyor.

whitesnow
28 06 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=73748]Kütüphaneye mahkum oldu[/url]

.Y. adlı öğrenci sigara içip okulu kırıyordu. Devamsızlığı üç aya çıkınca hakkında dava açıldı. Kadın hakim örnek bir karar verdi. Yaramaz öğrenciyi ilçe kütüphanesinde 18 ay kitap okuma cezasına çarptırdı...


SAKARYA’NIN Ferizli ilçesinde ender görülen bir dava yaşandı. Ferizli Şehit Hacı Uzun İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi K.Y. okula gitmemeye başladı. Devamsızlığı üç ayı bulunca okul yönetimi harekete geçti. Sürekli sigara içtiği belirlenen öğrenci hakkında dava açıldı...


HEM ŞAŞIRDI HEM SEVİNDİ

K.Y. önceki gün hakim karşısına çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hatice Sayın, dosyayı inceledikten sonra ilginç kararını açıkladı. Firari öğrencinin öncelikle kötü huylarından vazgeçmesini istedi. Ardından genci kütüphanede 18 ay boyunca kitap okuma cezasına çarptırdı...


HER GÜN 1.5 SAAT OKUYOR

K.Y. biraz durakladıktan sonra hakime teşekkür ederek ‘Verilen ceza bana çok faydalı olacak’ dedi. Ertesi gün ise cezasını çekmek üzere kütüphanenin yolunu tuttu. Yaramaz öğrenci saat 14.00 ile 15.30 arasında kütüphaneye gidiyor. İmza atıyor. Sonra da seçilen kitabı okuyor...


BELEDİYEYE ÖRNEK OLDU

OKUMA cezasına en çok Belediye Başkanı Hüseyin Kaşkaş sevindi. Uygulamayı belediyede de hayata geçirmeyi planlayan Kaşkaş ‘Hakimi kutluyorum. Esnaf ve vatandaşa para cezası yerine kitap okuma cezası vereceğiz’ dedi...

29.06.2005

Imbat
29 06 2005, 17:00
Hz. Muhammed/Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle İlgili Yayımlanmayan Risalesi/Gizlenen Kitap

Tolstoy
KARAKUTU YAYINLARI

...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık’tan) mukayese edilemeyecek kadar yükseklikte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah’ın ve onun Peygamberini kabul ederdi.

Lev N. TOLSTOY (1828-1910)

Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİ’nin Hindistan’da basılmış Hz. Muhammed’in Hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusya’nın ’Posrednik’ adlı yayınevinde bastırmıştır.

Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip gibi seviyorlardı ve onun İslamiyeti kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam’a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy’un Hz.Muhammed’in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını, Hz. Muhammed’in hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda ’fakirlik’ ve ’eşitlik’ gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir.

Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakârlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin yine İslam olduğunu vurgulamak istemiştir.

Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu ALİYEV

%9 indirimli

Liste Fiyatı: 3.950.000 TL/3,95 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 3.594.500 TL/3,59 YTL

Temin süresi~ 1 gün Kazanacağınız puan: 8


Yayın Yılı: 2005
İthal
109 sayfa
13,5x21 cm
Karton Kapak
ISBN:975865893x
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Din ] Felsefe-sosyoloji-psikoloji

Yukarıdaki ürünü satın alanlar aşağıdaki ürünlerle de ilgilendiler.

Üç İsa
Aytunç Altındal


Her Güne Bir Dua/ dua sözleri & dua öyküleri & dua ayetleri
Senai Demirci/ Semine Demirci


Kızıl Tarikat
Aydoğan Vatandaş


Cennetin Krallığında & Haçlı Seferleri
Timuçin Mert


Nuh Tufanı
Doç. Dr. Bahattin Dartma

Yasmine
04 07 2005, 17:00
Yillar once okudugum ve kendi hayatimdan izler buldugum Adi Aylin adli kitabi yeniden okumaya basladim. Daha once okumamis olanlara tavsiye ederim. Ilginc bir yasam oykusu...

Sansli
05 07 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/07/04/magazin/magazin7.html]Beklenen dedektif geldi[/url]

ABD'de 'Digital Webbing' isimli yayın kuruluşu tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve önemli bir satış grafiği yakalayan çizgi roman 'Nothing Face' Türk okurların beğenisine sunuluyor. 'Hoz Comisc'in çıkardığı çizgi roman özellikle X Files meraklıları için biçilmiş kaftan. Üstelik çizgi romanın kahramanı bir X Files tutkunu ve istediği kişinin yerine geçip, onun duygularına bile sahip olabilen bir dedektif. Hal böyle olunca ortaya fantezi, polisiye tutkunlarının ve çizgi roman tutkunlarının seveceği bir öykü çıkıyor.

Ününü Jon'a borçlu

Metin yazarı Kel Nuttal'in yarattığı bu eseri ilginç kılan, aynı zamanda bir Türk'ün çizgileriyle can bulmuş olması. Uzun zamandır uluslararası çizgi roman firmalarına sipariş üstüne çalışmalar hazırlayan Yıldıray Çınar, ününü Nothing Face'yle yani dedektif Jon Novak'la kazanmış. Başta tek öykülük olarak düşünülen Nothing Face, Digital Webbing'e gelen talepler üzerine Amerika'da periyodik olarak yayınlanmaya başlamış. Eserin büyük ilgi gördüğünü fark eden Hoz Yayınevi'nin sahibi Haşim Öz de bunu Amerika'yla eş zamanlı yayınlamaya karar vermiş. Bir çizgi roman aşığı olan Öz, eserin en önemli özelliğinin uluslararası üne sahip bir Türk üstadın elinde can bulması olduğunu düşünüyor.

Teksas Tommiks'in tadı başka

Çocukluk hayallerini gerçekleştirebilmek için işini gücünü bir yana bırakan Öz 'ders kitabı arası Teksas, Tommiks günleri'nin acısını çıkartıyor. Bugün 40'lı yaşlarını süren her Türk'ün en az bir kere ailesinden 'Okuma şunları da derslerine bak' azarını işittiğini öne süren Öz '15 yıl gazetecilik yaptıktan sonra artık çizgi romanlarla iç içe olmam gerektiğini düşündüm. Bu nedenle sadece çizgi roman basacağım bir yayınevi kurdum' diyor. Yayınevinde özellikle klasik İtalyan tarzı çizgi romanları okurlarla buluşturduğunu dile getiren Öz 'Teksas, Tommiks, Kaptan Swing, Bella & Bronko gibi çizgi roman klasiklerini bastım. Bunların renklendirilmiş hallerini piyasaya sürdüm' diye konuşuyor. Herkesin bu hayal kahramanlarını renkli görmek isteyeceğini düşündüğünü ancak yanıldığını dile getiren Öz, 'Bu renkli baskılar ilgi görmedi. Herkes hayallerinin kahramanlarını, anılarındaki gibi görmek istiyor. Çocukluğundaki gibi siyah beyaz çizgilerle' diye konuşuyor.

Nothing Face, birinci hamur kağıda 96 sayfa olarak yayımlandı. Kitapçılarda yer almaya başlayan öykülerin ilki 10 YTL'den satışa sunuldu.

İstediği kişinin yerine geçebilen bir dedektifin maceralarını konu alan ve Amerika'da büyük ilgi gören çizgiromanda Türk çizer Yıldıray Çınar'ın imzası bulunuyor.

nia
07 07 2005, 17:00
'Adi Aylin' benim de hayatimkda okudugum en etkilendigim kitaplardandir

Bunun disinda Huzur Sokagi (sule yuksel senler yazmisti sanirim). Dini icerikli bir kitap gibi gorunse de icinde her insanin yasadigi ask, aci, aile kurma, maddiyat/maneviyat isleniyor. 11 yasindaydim okudugumda hala untamadim.

Su an He's Scared She's Scared i okuyorum. Commitmentphobia ile ilgili. Kendimden cok sey buldum :)

nakpunar
14 07 2005, 17:00
Herkese merhaba. Bu aralar annem Turkiye'den geliyor ve birsuru kitap siparisim vardi. Bunlari buradan internetten siparis verdim ve annemin Istanbul'daki adresine gonderilmesini sagladim. Simdi bunun ne alakasi var diyebilirsiniz ama inanin cok fark Amerika icinden satin almayla. Imkaniniz varsa size de bunu kesinlikle tavsiye ederim.

Bir kere yaklasik 30 kitap icin 200 usd'lik kargo ucretini sifirladim(ustelik limiti gecerseniz yurt icinde kargo ucretide almiyorlar), ustelik Turkiye'de sadece 9.95 YTL olan kitabin tanesine 20 usd vermekten kurtuldum. Soyle bir hesaplayincada 30 kitabin herbirinden min 10 usd kazancim olsa (ki cok daha fazla emin olun) 300 usd'da buradan avantajim var. Toplam 500 usd iyi bir para dogrusu.

Yalniz dikkatinizi cekmek istedigim bir konu (ben kitap arastirmasini ideefixe, yanisayfa ve kitapyurdunda yapmistim) en uygun fiyatlar yenisayfa'da. Ama cok dusuk bir ihtimal olsada aradiginiz kitabin kalmamis olmasi mumkun.

Bir ornek vermek gerekirse 2012 Mardukla Randevu'nun fiyatlari Yenisayfa-14.63 YTL Kitapyurdu-17.94 YTL Ideefixe-19.13 YTL Amerikadaki fiyat-23.99 usd

Sadece kucuk bir bilgi. Sahsen ben daha once verdigim siparisin hepsini yenisayfadan yapmak icin bayagi vakit kaybettim o yuzden belki bu konuda bilgiye ihtiyaci olan vardir diye yaziyorum bunlari.

aysegul68
17 07 2005, 17:00
merhaba arkadaslar..

mehmet altan
ahmet altan.. kilic yarasi
ayse kulin adi aylin
travenian - subumi
can dundar.. butun kitaplari
orhan kemal.. el kizi.. biraz acitasyon var ama orhan kemalin tarzi bu
can dundar / celal kazdagli .. ergenekon.. ozellikle derin devleti mrak edenler icin
patrick suskind.. koku
hakan(sayadini hatirlayamiyorum).. nu peride.. cok iyi bir kurgulama ornegi

simdilik aklima gelenler bunlar..
saygilar

drosera81
17 07 2005, 17:00
bazıları için hayat değiştiren kitaplar vardır. benim için o kitaplar şunlar;

tutunamayanlar ,oğuz atay
şibumi ,travenian
new york üçlemesi ,paul auster
parfümün dansı ,tom robbins
ekmek arası ,charles bukowski
yani rüzgar herşeyi alıp ***ürmeyecek mi? ,richard brautigan
1984, george orwell
otostopçunun galaksi rehberi tüm seri ,douglas adams
cesur yeni dünya, aldous huxley

okuyun sizde de bişeyler değişsin

nakpunar
18 07 2005, 17:00
Kenize Murat-Saraydan Surgune
Bezmen-Kurt Seyit ve Shura;Kurt Seyit ve Murka;Mengene Gocmenleri
Haydar Dumen-Nazik adinda bir kadin (Sakin gulmeyin ama :) Haydar Dumenin kitabi diye. Kitap bir ege turkusunde dile getirilen olayi anlatiyor. Kurtulus zamani sirasinda yasananlar gercekten cok guzel)
Genelde 19.yy sonu 20.yy basinda gecen kitaplar okumayi seviyorum. Bu konuda cok kitap okudum ama kitaplarimin hepsi Turkiyede kaldigi icin isimlerini yazamiyorum. Simdilik bu kadar

Yasmine
19 07 2005, 17:00
Nakpunar,

Ben de yillardir ayni senin yontemini kullaniyorum ancak ben hep Ideefixe'le calistim. Bundan sonra Yeni Sayfa'ya da bakacagim.

Tesekkurler

candy_girl
20 07 2005, 17:00
Arkadaslar Ferrarisini satan bilge-Robin S Sharma, tavsiye ediyorum.Gercekten hos bir kitap.

nakpunar
21 07 2005, 17:00
Benim icin bir zevkti. Internetten kitap secmek gercekten cok zormus. Eskiden giderdim kitapcima o bana abla bu kitabi sana ayirdim der verirdi (Listede olan kitaplara karsi nedendir bilmem hep bir onyargi oluyor bende. Illaki kendim kitaba bakip secicem. Asla bu kitap populermis diye kitap aldigimi hatirlamam. Hos genelde yazar isimlerini be kitap isimlerini de hatirlamam. Ama konuyu bir hatirlasam en kucuk ayrintiya kadar anlatabilirim)

MAZI
22 07 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.nethaber.com/?h=22641]Kitap çıktıktan sadece 12 saat sonra, Harry Potter'ın tamamı internette korsan BASKI yaptı[/url]

Kitap çıktıktan sadece 12 saat sonra, Harry Potter'ın tamamı internette korsan BASKI yaptı
Tüm zamanların en hızlı satan kitabı olmayı başaran Harry Potter serisinin altıncı kitabı, piyasaya çıktıktan 12 saat sonra internetten indirildi.
(21 Temmuz 2005 Perşembe)

Tüm zamanların en hızlı satan kitabı olmayı başaran Harry Potter serisinin altıncı kitabı, internet korsanlarının son kurbanı oldu. ‘Harry Potter ve Melez Prens’in piyasaya çıkmasının ardından korsanlar kitabı internet ortamında herkesin ulaşımına sundular. Böylece genç büyücünün teknoloji sever hayranları, kitabın piyasaya çıkmasından yalnızca 12 saat sonra internetten indirdikleri 607 sayfalık kitabın tamamını okuma fırsatını yakalamış oldular. Kitabın audio versiyonunun da ‘BitTorrent’ gibi dosya değiş tokuşu yapan yayın istasyonlarının eline geçtiği tespit edildi. Serinin yazarı J. K. Rowling adına açıklama yapan avukat Christopher Little, firmasının korsanlara karşı savaş açtığını, fakat bazı yasadışı kopyaların sızmasının önüne geçmekte zorlandıklarını açıkladı. Yetkililer 24 saat içinde ABD ve İngiltere’de 8.9 milyon satan bir kitabın binlerce kopyasının olmasının kaçınılmaz olduğunu, fakat bu durumun önemli medya kuruluşları için büyük tehdit oluşturduğunu kaydettiler.

MAZI
22 07 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.radikal.com.tr/veriler/2005/07/23/haber_159458.php]Hakaretleri bir kitapta topladı [/url]

ROMA - 2001'deki seçimlerde, tüm seçmenlere hayatını anlatan fotoğraflı bir kitap gönderen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 2006 seçimlerine de bir kitapla hazırlanıyor. Ancak bu kez kendisine karşı nefreti konu alan bir kitapla seçmenin karşısında. İtalya'nın en zengin adamı olan ve gaflarıyla nam salan Berlusconi, siyasete atıldığından beri kendisine edilen tüm hakaretleri bir kitapta toplattı. ANSA ajansının haberleri temel alınan 'Berlusconi Senden Nefret Ediyorum' adlı 273 sayfalık kitap, 500'den fazla hakareti bir araya getirdi. Fikir babalığını Berlusconi'nin yaptığı kitap, medya imparatorluğuna bağlı Mondadori Yayımcılık tarafından 10 bin kopya ile satışa sunuldu.
Kitaba girmeye 'hak kazanan' bazı hakaretler şunlar: 'Palyaço, haydut, Başpinokyo, patetik yalancı, megalomanyak, ayyaş bir holigan gibi konuşan ve Taliban gibi davranan adam.' Ayrıca ünlü 'Temiz Eller' savcısı Antonio Di Pietro'nun, Berlusconi AIDS gibidir. Eğer tanıyorsanız, ondan sakınırsınız ya da muhalif vekil Giuseppe Giulietti'nin Berlusconi deli ve insan ırkının geri kalanından antropolojik olarak farklı gibi cümleleri de kitapta. Kitabın yayına hazırlayan Berlusconi'nin Forza İtalya Partisi'nin basın ofisi başkanı Luca d'Alessandro ise Herkese karşı tek kişi var. Anormallik bu diyor.


'İktidarın yolu saç ektirmekten geçer'
Berlusconi seçim kampanya için de kolları sıvamış görünüyor. Daily Telegraph'a göre, 2006'da yenilgi istemeyen sağcı lider, partisinin Sicilya örgütü başkanı Angelino Alfano'ya İktidarın yolu saç ektirmekten geçer. Sen de benim gibi saç ektir nasihati verdi. Alfano olayı, Ondan öğüt gelince reddedemezsiniz diyerek doğruladı. Yıllarca seçim posterlerine rötuşla saç ekletten Berlusconi, geçen yıl başına saç ektirmiş, izlerini gizlemek için bandanayla gezmişti. (Dış Haberler)

candy_girl
25 07 2005, 17:00
Cihan Aktas-Bana Uzun Mektuplar Yaz(TR yazarlar birligi 2002 yilin romani odulu)

Ideal bir ogretmen olma yolunda herseyini feda etmeye hazir bir genc kizin 70 li yillardaki direnisini anlatan bir kitap.Cok begendim sizlere de tavsiye ediyorum arkadaslar.

Yasmine
12 08 2005, 17:00
Ferrarisi'ni Satan Bilge adli kitaba basladim. Okuyan var mi?

highend
13 08 2005, 17:00
felsefe, sprituel yayinlar yada mistik konularla ilgilenenler icin zevkle okuyacagi bildigimiz seyleri hatirlatan keyifli we okunmasi gereken bir kitap ama okuyunca bilge olunmuyo, en azindan ben olmadim :)
selamlar

Chummy
14 08 2005, 17:00
<< Ferrarisi'ni Satan Bilge adli kitaba basladim. Okuyan var mi? ]]

Yasmine , bende yeni başladım... Öğretici bir kitaba benziyor.. :)

whitesnow
21 08 2005, 17:00
* <a target=new href=http://www.yenisayfa.com/pgs/prdd/prd_detail.asp?spid=752&fr_prdSID=adYsYsm]Ansiklopedya[/url]

Türkiye Ansiklopedisi 1-Marmara ve Ege Bölgeleri
EGE_1: Ege CD-ROM'unda, Ege Bölgesi'nin genel bilgileri; 6 parçalı dev uydu haritası; Uzaydan Ege'nin görünüşünü belgeleyen uydu fotoğrafları; Ege'nin bölümleri: Ege Bölümü ve İç Batı Anadolu Bölümü ve Ege'nin antik kentleri konu başlıklarını bulacaksınız.
EGE_2: Konuların anlatıldığı bütün sayfalar görsel olarak desteklenmiştir. Ege'nin denize dik inen ve sıcak Akdeniz iklimini iç bölgelere taşıyan dev koridorlarını gösteren uydu fotoğrafları görenleri çok şaşırtacak
EGE_3: Türkiye Ansiklopedisi CD-ROM setindeki her CD-ROM'da bir de özel bölüm yer almaktadır; Ege CD-ROM'unda, video filmleri ile donatılmış Ege'nin Antik Kentleri bölümünü bulacaksınız
MARMARA_1: Marmara CD-ROM'unda, Marmara Bölgesi'nin genel bilgileri; 6 parçalı dev uydu haritası; Uzaydan Marmara'nın görünüşünü belgeleyen uydu fotoğrafları; Marmara'nın dört bölümü ve Dijital İstanbul Albümü özel bölümünü bulacaksınız.
MARMARA_2: Marmara CD-ROM'unda bölgenin coğrafyası, ekonomisi ile nüfus ve kentleri uydu fotoğrafları, dev haritalar ve video filmleri ile desteklenerek anlatılmaktadır.
MARMARA_3: Marmara Bölgesi'nin 6 parçalı dev uydu haritası ile Marmara'yı etkileşimli olarak keşfedeceksiniz. Çok ayrıntılı uydu haritaların açıklamalarını açıp-kapayarak keşfi eğlenceye dönüştüreceksiniz
TÜRKİYE_1: Türkiye Genel CD-ROM'unda Türkiye'nin konumunu; bölgelerini; yüzey şekillerini; iklim-bitki örtüsünü; nüfus-kentleri ve ekonomisini anlatan bölümlere ek olarak 6 parçalı dev iller haritasını ve çok eğlenceli Türkiye Yapboz oyununu bulacaksınız
TÜRKİYE_2: Dev Siyasi Harita ile Türkiye'nin illerini ve ilçelerini ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Bu haritayı etkileşimli olarak kullanarak bölgeler arasında hızlı turlar atabilirsiniz
TÜRKİYE_3: Türkiye Ansiklopedisi'nde hemen her konuda, konuyla ilgili bir fotoğraf, bir harita ya da bir video filmi mutlaka bulacaksınız. Bu CD-ROM'lardaki bütün konuları keşfettikten sonra Türkiye'nin görsel şölenine tanık olacak ve ülkemizi biraz daha çok sevdiğinizi fark edeceksiniz

whitesnow
21 08 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.yenisayfa.com/pgs/prdd/prd_detail.asp?spid=752&fr_prdSID=adYsYsnn]Ege - Akdeniz Fotoğrafları[/url]

1000 Adet Fotoğraf
Ege Bölgesi Fotoğrafları CD 1- Aydın, Denizli (Pamukkale) , İzmir ( Alsancak, Bergama, Çeşme, Efes, Foça, Konak, Selçuk), Manisa, Muğla ( Bodrum, Dalyan, Fethiye, Heraklia, Marmaris, Milas )
Akdeniz Bölgesi CD 2 - Adana, Antakya, Antalya ( Alanya, Aspendos, Belek, Kaş, Kemer, Manavgat, Patara, Perge, Phasalis, Saklıkent, Telmasos) , Burdur, İçel, Isparta,
1000 adet Ege-Akdeniz Fotoğrafı tasarımlarınızda ilham kaynağı olacaktır.
Ege Ve Akdeniz'deki Eski Uygarlik Bölgeleri Ve Buralarda Etkinlik Göstermiş Olan Medeniyetler İle İlgili Bilgiler.
Broşür, internet sayfası, el broşürü, reklam, davetiye, katalog, okul projeleri, yazılı raporlar, tanıtımlar, ve daha birçok dökümanda kullanabileceğiniz telif gerektirmeyen 1000 adet Ege- Akdeniz
Bu fotoğrafları kelime işlem veya masaüstü yayın ve çizim programlarınızda kullanabilirsiniz.
Basılı dökümanlarınızı Ege-Akdeniz ile daha da güzelleştirin.

MAZI
22 08 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.haber.gen.tr/haberadres/haberadres.asp?3B2060E]2004 Yýlýnýn En Ýyi Fantezi ve Korku Öyküleri[/url]

Duvara yansýyan gölgesi, aslýnda olduðundan daha korkunç görünüyordu.
Hastalýklý bir þekilde dalgalanan, titrek bir gölgeydi. Kadýn hareket
edince döþeme tahtalarý gýcýrdadý... Kitapyurdu.com

whitesnow
28 08 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.milliyet.com.tr/2005/08/29/yasam/yas04.html]Galakside otostop çekmek isteyenlere[/url]

Komedi - bilimkurgu alanının en önemli yazarlarından Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli kült eserinin 5 cildi tek kitap formatında yayımlandı. Kitabın filmi de gösterimde
Bir sabah uyandığınızda evinizin otoyol yapımı nedeniyle yıkılacağını öğrenirseniz nasıl bir tepki verirsiniz? Peki ya yaşadığınız gezegenin, tam t***** 12 dakika sonra bir otoyol yapımı (!) için yok edileceğini öğrenseniz? Arthur Dent şanslıydı. Her ne kadar evinin yıkılmasına engel olamadıysa da, sonradan uzaylı olduğunu öğrendiği arkadaşı Ford Perfect sayesinde bir uzay gemisine otostop çekerek dünyanın yok edilmesine saniyeler kala kurtuldu. Tüm bunlar Douglas Adams'ın kült bilimkurgu eseri Otostopçunun Galaksi Rehberinden...
Şu sıralar hem sinemalarda, hem de edebiyatta 'otostopçu' fırtınası yaşanıyor. Yurtdışında beğeni toplayan ve olumlu eleştiriler alan Garth Jennings'in yönettiği Otostopçunun Galaksi Rehberi geçtiğimiz hafta vizyona girmişti.

Dizisi de var
Filmin vizyona girmesinin ardından da Kabalcı Yayınevi tarafından bu ünlü komedi-bilimkurgu eserinin 'toplu' versiyonu yayımlandı. Toplu diyoruz; çünkü 5 ciltlik bu kitap bir arada okuyucuyla buluşuyor bu kez.
Douglas Adams'ın 1978'de BBC için radyo oyunu olarak hazırladığı Otostopçunun Galaksi Rehberi, beğeni kazanmasının ardından ilk kez 1979 yılında roman olarak yayımlandı. Eser o kadar sevildi ki, televizyon dizisi, bilgisayar oyunu, çizgi roman gibi çok çeşitli biçimlerde hayranlarının karşısına çıktı.
Kitap, Arthur Dent ile arkadaşı Ford Perfect'in - ki kendisi Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin güncellenmesi için bilgi topluyor- dünyanın yok edilmesiyle birlikte başlayan maceralarını anlatıyor.
Arthur ve Ford'un galaksideki yolculuğunu renkli bir dille anlatan kitap, galakside otostop çekeceklere tavsiyelerde de bulunuyor. Tabii diğer yandan da depresif robot Marvin, maceracı, keyfine düşkün, sahtekâr, süper egosu yüksek Galaksi Başkanı Zaphod Beeblebrox ve paylaşılamayan zeki kadın Trillian'ı da hayatımıza sokuyor.

Beşi bir yerde
'Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin 20 yıllık yapım sürecinden sonra hazırlanan, 50 milyon dolara mal olan film versiyonu da şu sıralar gösterimde.
Douglas Adams'ın bu kült eserinin 'beşi bir yerde' versiyonunun tadı damağınızda kalacak!

Fikir, tarlanın ortasında geldi

Komedi-bilimkurgu alanının en usta ismi olarak nitelendirilen yazar Douglas Adams, hikâyeyi filme çekme projesi için çalıştı, ancak hayalinin gerçekleştiğini göremeden, 49 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Adams, 'otostopçu rehberi' fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyordu: Fikir aklıma ilk kez 1971'de Avusturya'da bir tarlanın ortasında sarhoş halde yatarken gelmişti. Yanımda 'Otostopçunun Avrupa Rehberi' adlı bir kitap vardı ve şöyle düşündüm: Birisi oturup Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni yazsa hemen vınlar giderdim. Bu düşünceyle uykuya daldım. Ardından mevzuyu 6 yıl unuttum.

burcu5
05 09 2005, 17:00
Jean Cristophe Grange'dan Leyleklerin Ucusu gercekten de cok ilginc ve surukleyici bir konuya sahip. Henuz bitirmedim ama kitabi sanki film seyrediyormus gibi okuyorum. Birde ayni yazarin siyah kan adli kitabinin daha da surukleyici, sonunun sok edici oldugunu soyluyorlar.Onu da aldim ama henuz baslayamadim. Ama yazar asil Kizil Nehirler ile adini duyurmus artik onu da almak sart oldu bana.

Leyleklerin Ucusundan once Maeve Binchy'nin Italyanca ask baskadir adli romanini okudum. Akici bir anlatim, guzel bir konu ama bazi yerleri yavan kalabiliyor bence.

Ayse Kulin'den Adi Aylin'i begenenler birde Nefes Nefese'yi okusunlar lutfen. Cok begeneceginize eminim.

Isabella Allende nin Paula'si da beni cok etkileyen kitaplardan biridir. Sidney Sheldon'in butun kitaplarini tavsiye edebilirim. Ozellikle If tomorrow comes, Master of the game ve Windmills of the Gods son derece surukleyici.

MAZI
06 09 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=4003,5]Rum yazardan katliamın kitabı [/url]

Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlarını konu alan ‘’Kanın Sesi-Yeşil Hat’ta Sıkışıp Kalmak’’ kitabının yazarı Rum Tony Angastiniotis, Kıbrıslı Türkleri öldürüp katlettiklerini kabul ederek özür dilemeleri gerektiğini söyledi. Kitabının ikinci baskısını tanıtan Angastiniotis, Kıbrıs’ın bir ‘’örtbas adası’’ olduğu görüşünü savunarak şöyle devam etti: ‘’Ölenler Kıbrıslı Türk olduğu için sorun olmuyor ve araştırılmıyor bile. Her şeyi araştırmamız lazım. Hiçbir kitap bizlere 1963’te neler olduğunu anlatmıyor çünkü.’’

whitesnow
07 09 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.nethaber.com/?h=28389]İdeefixe ülkenin en büyük kitapçısı oldu: Bu hafta 1 milyonuncu kitaplarını satacak ve havai fişekle bu başarılarını kutlayacaklar[/url]

Ülkenin en büyük kitap satış noktası IDéEFIXE önümüzdeki günlerde 1.000.000’uncu kitabı da satmış olacak. Bir milyonuncu müşteriye son yılların çok satanlar listelerinden derlenmiş 1.000 kitaplık dev bir kütüphane hediye edilecek.

ideefixe.com, 1.000.000’uncu kitabın satıldığı gün saat 20:00’da şirketin Çağlayan’daki binasından dev bir havai fişek atarak durumu ilan edecek.

AngelLA
09 09 2005, 17:00
Soluksuzca, hic ara vermeden okudugum ve herkesin okumasini siddetle tavsiye ettigin kitap ..SU CILGIN TURKLER ......Kah gulumseyerek ama daha cok da icimden gelen gozyaslarina engel olamadan okudum ...Birde yillarca tarih-inkilap tarihi diye bize okutulan derslerde niye boyle zevkle okunabilen bir kaynak yoktu diye hayiflandim..Bu kitabi okurken Turkiye'de son yasanan olaylari gordukce kahroldum ,bence herkes okumali..........

candy_girl
23 09 2005, 17:00
Elvan Demirkan-Hayatla mucadeleden yasamaya gecis. hayata daha olumlu bakmak isteyenlere,yoga tekniklerini ogrenmek isteyenlere muhtesem bir kitap.

restaw
23 09 2005, 17:00
up.

nakpunar
27 09 2005, 17:00
Bulundugum bolge kutuphanesi Turkce kitap almak istiyorlar ve kitap secmek icin benden yardim istediler.Simdilik 20 kitaplik bir liste olusturmam gerekiyor. Lutfen bir yardimci olurmusunuz? Benim aklima gelen kitaplar:

Harry potter
Ferrarisini Satan Bilge
Misa
Su cilgin Turkler
Dan Brown'in kitaplari
Bir tane Ataturk'u anlatan guzel bir kitap (tavsiyeye ihtiyacim var)
Turkiyenin tanitimi ile ilgili bir kitap (haritalar filan. Aslinda acaba tanitim burosundan birseyler bulabilirmiyim ?)
Aslinda cok fazla kitap var ve iyice dusunmek lazim. Belkide konulara gore ayirmali.

Hadi bekliyorum neler olabilir?

Sansli
29 09 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.mezunusa.com/icerik/news/display_mezun_news.cfm?ID=26000&TYPE=2]Harry Potter 11 milyon sattı[/url]

J.K. Rowling'in dünya genelinde ilgi gören ve satış rekorları kıran Harry Potter serisinin son kitabı 'Harry Potter ve Melez Prens'in, piyasa sürüldüğü Temmuz ayından bu yana ABD'de 11 milyon adet satıldığı bildirildi.

Scholastic yayımevi, 7 seriden oluşan Harry Potter hikayelerinin 6. cildi olan 'Harry Potter ve Melez Prens'in, en çok satan kitaplar listesinde üstlerdeki yerini koruduğunu açıkladı.

Kitap, piyasaya sürüldüğü gün 6.9 milyon adet satmıştı. Harry Potter serisinin dünya genelindeki satışının 250 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Imbat
02 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.ntvmsnbc.com/news/343199.asp]Yeni evliler için ‘Aile-Ev Rehberi’[/url]

Çankaya Belediyesi, evlendirdiği genç çiftlere “Aile-Ev Rehberi” hediye ederek, yeni kuracakları yuva için çeşitli önerilerde bulunuyor.

ANKARA - Çankaya Belediye’si tarafından, nikah akdinin imzalanması sonrasında yeni evlenen çiftlere verilen “Aile-Ev Rehberi”nde, kişilere, alışverişten önce bütçe yapmaları, ihtiyaçlarını tespit etmeleri, ayrıntılı kayıt tutmaları ve evdeki hesapla çarşıdakini kıyaslamaları öneriliyor.

Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Bölümü Öğretim üyelerince hazırlanan rehberde, alışveriş sırasında, “uyanık ve bilinçli davranılması” tavsiye ediliyor. Rehberde, plan dışı harcama yapmamak için, alışverişe yorgun ve aç çıkılmaması gerektiği vurgulanıyor.

“İhtiyaç duyulmayan malları almamak için, sizi teşvik eden satıcı veya kişilere kulak asmayın ve daha önceden hazırlanan alışveriş listesine bağlı kalın” denilen rehberdeki önerilerden bazıları şöyle:
Tartı ve ölçü araçlarının doğru kullanılmasına dikkat edin.
Üretim ve son kullanma tarihlerine bakın.
Birim ağırlık ve fiyat karşılaştırması yaparak en ekonomik olanı satın alın.
Peşin ödeme yapın, taksitle satın almanın ek masraflar yüklediğini unutmayın.
Her türlü mal ve hizmetle ilgili satış sözleşmesinin ince ve küçük yazılmış bölümlerini mutlaka iyice okuyun.
İndirimli satışların çekiciliğine kapılarak gerekli olmayan veyadaha az kullanılacak malları satın almayın.
Alışveriş sırasında aldığınız peşin ödeme, fatura, nakliye makbuzu, satış fişi, taksit ödeme belgesi v.b. gibi belgeleri saklayın.
Kapıdan alışverişlerde, malı kontrol etmeden teslim almayın, senetleri teslimattan sonra imzalayın.
Malın fiyatını ve kalitesini değişik yerlerden araştırmadan satınalmayın.

EŞYA ALIRKEN
Rehberde, yeni evli çiftlere eşya satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda da şu önerilerde bulunuluyor:
Eşyayı satın alırken, üzerinde marka ve bilgi etiketinin bulunmasına dikkat edin.
Parçaları kolay takılıp çıkarılabilen, kolay hareket ettirilebilen, temizliği ve bakımı kolay olan eşyaları seçin.
Alacağınız eşyanın garantisinin bulunmasına dikkat edin, garanti belgesini onaylatın.
Eşyanın Türkçe kullanım kılavuzu olmasına dikkat edin.
Eşyayı ambalajlı olarak teslim eden, eve taşıyan ve yerleştiren firmaları tercih edin.

MUTFAKTA TASARRUFUN YOLLARI
Rehberde, mutfakta tasarruf sağlamanın yolları konusunda da şu tavsiyelere yer veriliyor:
Buzdolaplarını çok fazla doldurmayın, dolaba sıcak yiyecek-içecek koymayın.
Sıvı yiyecekleri kabın ağız kısmında 1.5 cm boşluk kalacak şekilde dondurun.
Ocak ve fırınları yiyeceğin pişmesine birkaç dakika varken kapatın.
Pişirme sırasında tencere kapağını veya fırın kapağını sık sık açmayın.
Yiyecekleri fazla pişirmeyin.
Yakıt tasarrufu için ocak üzerindeki pişirmelerde, mümkün olduğunca basınçlı tencere kullanın.

Imbat
05 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=79020]Kitap kurtlarına müjde[/url]

24. İstanbul Kitap Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde cumartesi günü açılacak. Ana teması ‘Avrupa’daki Türkiye, Türkiye’deki Avrupa’ olan etkinlikte 750 yazar, sanatçı, gazeteci ve politikacı konuk olacak


TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ile Türkiye Yayıncılar Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘24. İstanbul Kitap Fuarı’ fuarı Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8 Ekim’de açılacak. Ana teması ‘Avrupa’daki Türkiye, Türkiye’deki Avrupa’ olarak belirlenen fuara yaklaşık 450 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Edebiyattan kültüre geniş bir yelpazede yaklaşık 210 etkinlikte 750 yazar, sanatçı, bilimadamı, gazeteci ve politikacı konuşmacı olarak yer alacak. Kitapseverler imza günlerinde yazarlarla buluşma imkanı da bulacak. Fuarda çocuklar da unutulmadı. Masal okuma, teatral gösteri, oyunlu okuma ve atölye çalışması gibi etkinlikler, sadece çocuklara ait bir alanda, TÜYAP Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilecek. Fuarda, Almanya, Avusturya, ABD, Ermenistan, Küba, KKTC, Makedonya ve Yunanistan’dan gelen yayınevleri ve yayıncılar birliği temsilcileri de yer alacak. Ayrıca fuar Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun, Posta Telgraf Teşkilatı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve TÜYAP işbirliğiyle 600 metrekarelik bir alanda açacağı pul koleksiyonu sergisine ev sahipliği yapacak. Giriş ücreti 5 YTL olarak belirlenen fuarda, öğrenciler, öğretim üyeleri ve emeklilerden ücret alınmayacak. Fuar hafta sonu 8, 9, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde 10:30-20:00 saatleri arasında, hafta içi olan 10, 11, 12, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde de 10:30-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar süresince Atatürk Havalimanı, Esenler Otogarı, Taksim, Beşiktaş , Bakırköy gibi merkezlerden ücretsiz servisler yolcu taşıyacak...

06.10.2005

pamkaf
09 10 2005, 17:00
ilk aklıma gelenler:

Kafka
Oğuz Atay
Yusuf Atılgan
J.P. Sartre
Bukowski
Özdemir asaf(şiirseverler için)

whitesnow
11 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.mezun.com/icerik/us_news/display_news.cfm?ID=26370]24. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı[/url]

Yaklaşık 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Kitap Fuarı'nın ana teması bu yıl Avrupa'daki Türkiye, Türkiye'deki Avrupa olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde edebiyattan kültüre geniş bir yelpazede yaklaşık 210 etkinlikte 750 yazar, sanatçı, bilim adamı, gazeteci ve politikacı konuşmacı olarak yer alacaktır. Her sene olduğu gibi bu sene de kitapseverler yüzlerce değerli yazarla buluşma imkanı bulacak.

24.İstanbul Kitap Fuarı bu sene çocuklar için 25'e yakın masal okuma, teatral gösteri, oyunlu okuma ve atölye çalışması etkinliklerini sadece çocuklara ait bir alanda: TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ'nde gerçekleştirecektir. 24. İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı yakın zamanda kaybettiğimiz Sayın Vüs'at O.Bener anısına Yapı Kredi Yayınları ve TÜYAP işbirliği ile bir sergi yer alacak.

Fuarda bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Almanya, Yunanistan ve Küba'dan gelen yayınevleri ve yayıncılar birliği temsilcileri yer alacak.

Fuara giriş ücreti
Beş Yeni Türk Lirası'dır. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve emeklilerden fuara giriş ücreti alınmayacak.

Fuar ziyaret saatleri
24.İstanbul Kitap Fuarı:
Hafta sonu 8, 9, 15, 16 Ekim 2005 tarihlerinde saat 10:30 - 20:00; Hafta içi 10, 11, 12, 13, 14 Ekim 2005 tarihlerinde saat 10:30 - 19:00; saatleri arasında ziyaret edilebilecektir.
Kaynak: MİLLİYET

Yayın tarihi: 12.10.2005

Imbat
17 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.sabah.com.tr/2005/10/17/gun106.html]Hem kitaplara, hem yazarlara yoğun ilgi[/url]

Yaklaşık 450 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı 24'üncü İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. Bir haftada 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda yazarlar büyük ilgi gördü.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. Ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ekim - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bir haftalık süre içeresinde 300 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara son gün de yoğun ilgi gösterildi. Fuardaki 210 etkinlikte 750 yazar, sanatçı, bilim adamı, gazeteci ve politikacı konuşmacı olarak yeraldı. Yazarlar kitap fuarından memnun ayrılırken, bu yıl Almanya, Avusturya, ABD, Ermenistan, İran, Küba, KKTC, Makedonya ve Yunanistan'dan gelen yayınevleri ve yayıncılar birliği temsilcileri de yeraldı. Sabah Gazetesi Yazarı Atilla Dorsay, Aktüel Dergisi Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli ve Yazar Alper Görmüş, 24. İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde Merkez Yayınları ve Sabah Gazetesi standında okurlarıyla birlikte keyifli bir sohbete imza attı.

YENİ AKTÜEL'İANLATTI
Aktüel Dergisi Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Yeni Aktüel'i okurlarına anlattı. Türkiye'de ki haber dergiciliği konusunda yaşanan gelişmeleri okurlarına aktaran Selçuk Tepeli, güven kaybeden, yıllarca dergilerde cinsellik ve islam gibi konuların istismar edildiğinin altını çizdi. Aktüel'in kapaklarında özellikle gündeme gore belirlendiği ve reyting uğruna yapılan sansasyondan uzak durulduğunu söyledi.

DORSAY'LA TÜRK SİNEMASI
Aktüel Yazarı Alper Görmüş, okurların sansasyonel haberlerden dolayı yıllarca kendilerini cezalandırdığını söyleyerek, Türkiyede dergi satışları 15 bine kadar düşmüştü. Bu bir bakıma okurun cezalandırması denilebilir. Dergi okuyucularının güvenleri sarsılmıştı. Ancak bu sön dönemde Yeni Aktüel'le birlikte değişti. İnsanlar bize güveniyor ve bizde bize yüklenen sorumluluğun bilincindeyiz diye konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Atilla Dorsay, 'Türk Sinemasının Bugünü ve Geleceği' konusunda bilgi birikimini ve düşüncelerini okurlarıyla paylaştı.

yardimci
18 10 2005, 17:00
Gulriz sururi'nin birbirinin devami olan her iki ani kitabida cok hoskildan ince kilictan keskince ve devam kitabi o an gelir.Eski istanbulu ve tiyatro ve sanat cevresindeki iliskileri, sizinle konusur gibi anlatmis, hic bu kadar duru bir anlatim gormemistim daha once. Kitabin sizi icine cektigi atmosfer 70-80 kusagi icin cok ilginc olabilir

Sansli
21 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://haber.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=77242]http://haber.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=77242[/url]

Müthiş Sır

Mike Hernacki
KURALDIŞI YAYINLARI

Ne istiyorsunuz? Daha iyi bir iş mi? Mutlu bir evlilik mi? Eğitim mi? Yeni bir ev mi? Sağlık mı? Ün mü? Başarı mı?

Ne isterseniz isteyin, sahip olabilirsiniz. Küçük ya da büyük, el altında ya da imkansız denecek kadar uzak, elde edeilirsiniz. Çok yakınınzda ya da ulaşılamaycak kadar uzakta olsun, elde edebilirsiniz.

İstediğinizi elde etmek için tek ihtiyacınız olan, bu kitapta açıklanan basit ama güçlü sırrı bilmek, istediğiniz her şeyi tümüyle elde etmek için herhangi bir şey çalışmanıza, birisiyle tanışmanıza, bir yere gitmenize ya da özel bir şey yapmanıza gerek yok. Yineliyorum:

İstediğinizi elde etmek için, bir şey yapmanıza gerek yok. Sırrı bilmek yeterdi.

Bu, kitapta, öğreneceğiniz basit bir prensip. Prensip o kadar güçlü ki, ona Müthiş Sır, ismini verdim. Abartmıyorum, kitabı okumuş ve benimle bu konuda konuşmuş olan binlerce insan da bana katılyor. Bu prensip olmadan küçük şeyler başarabilirsiniz, bu prensiple ise istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz, her şeyi...

%22 indirimli

Liste Fiyatı: 5.000.000 TL/5,00 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 3.900.000 TL/3,90 YTL

Temin süresi~ 1 gün Kazanacağınız puan: 8

Çeviren: Aysun Kaya
Yayın Yılı: 2003
Orjinal Adı: The Ultimate Secret
62 sayfa
İthal
13,5x19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9752750001
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Psikoloji ] Psikolojik danışma

Yukarıdaki ürünü satın alanlar aşağıdaki ürünlerle de ilgilendiler.

Babacığım Neredesin?/ Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü
Doç. Dr. Sefa Saygılı/ Pedagog Ali Çankırılı


Tarihin Büyük Sırları
Paul Aron


Sevgi Öyküleri 1
Selim Gündüzalp/ İsmail Örgen


Git Kendini Çok Sevdirmeden
Tuna Kiremitçi


Duygusal Özgürlük Tekniği
Mürüvvet Murat

Sansli
21 10 2005, 17:00
<a target=new href=http://www.milliyet.com.tr/2005/10/22/guncel/gun05.html]Time'dan İngilizcede en iyi 100 roman[/url]

Time dergisinin edebiyat eleştirmenleri, 1923-2005 yılları arasında orijinal dili İngilizce olan en iyi 100 romanı seçti.

Time dergisi, 1923-2005 yılları arasında orijinal dili İngilizce olan en iyi 100 romanı seçti. Time.com adlı internet sitesi en iyi 100 romanın sıralandığı bir liste hazırladı. Derginin edebiyat eleştirmenleri Lev Grossman ve Richard Lacayo, bu listenin oluşumu için dünya klasiklerini yeniden okuyup değerlendirdiler.
Listedeki en iyilere bakıldığında 1922 tarihli James Joyce'un Ulyssesi ya da Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık adlı romanlarının yer almaması dikkat çekici.
Eleştirmenler, romanların seçilmesini iki kritere bağlı tuttuklarını söylüyor. İlki, Time dergisinin kuruluş yılı olan 1923 tarihinin başlangıç tarihi olarak belirlenmesi, diğeri ise romanların orijinal dilinin İngilizce olması.
Bunun yanı sıra en iyiler listesinde Türk okurlarının da bildiği birçok dünya klasiği var: Virginia Woolf'un Mrs. Dallowayi, John Steinbeck'in Gazap Üzümleri, Vladimir Nabokov imzalı Lolita, George Orwell'den Hayvan Çiftliği ve 1984, fantastik edebiyatın popüler isimlerinden J.R.R Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve William Golding'in kaleme aldığı Sineklerin Tanrısı...
Eleştirmenler, internet sitesinde hazırladıkları bu listeyle ilgili olarak okur yorumlarını da bekliyor.
<a target=new href=http://www.time.com ]www.time.com [/url]

yardimci
22 10 2005, 17:00
ben kitaplarimi 2 senedir ktap-net.com dan aliyorum, bu simdiye kadar rastladigim en ucuz kitap sitesi, kitaplar butun sitelere oranla daha ucuz ama posta ucretleride, diger sitelerden biraz daha pahali ama buna ragmen kitaplarin ucuzlugu yuzunden yinede diger sitelerden daha ucuza geliyor, deneyin derim

AngelLA
22 10 2005, 17:00
Sevgili Nakpunar,onerdigin kitaplar gercekten iyi bence.....Harry Potter Melez Prensi, Arda beyin israrlarina ve okutmama cabalarina ragmen o uyurken 3 gunde bitirdim ...Su Cilgin Turkler le ilgili zaten daha once yorum yapmistim ,bence inanilmaz guzel ....Benim onerebilecegim Ayse Kulin var ,Adi Aylin'i keyifle okumustum ,gecenler de de Bir Gun 'u okudum ...Simdilik aklima gelenler bunlar..Ama eminim Turkce bir suru guzel kitap vardir ...
Herkese bol kitapli ,keyifli gunler diliyorum ....

AngelLA
22 10 2005, 17:00
Birde bence Ayse Kulin'in en guzel kitabi Nefes Nefese var ,Gelibolu yarimadasiyla ilgili yazdigi ,tavsiye ederim ....

Imbat
14 11 2005, 17:00
Hayata Yön Veren Sözler

Akın Alıcı
EPSİLON YAYINLARI

Düşünme zor iştir. Muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür.
Henry Ford

Kuş bakışı bakmak güzeldir; fakat kuş gibi bakmamak şartıyla.
Şeyh Sadi

Hayal kurabilirsiniz, bu hayali gerçekleştirebilirsiniz. Her şeyin bir farele başladığını asla unutmayın.
Walt Disney

Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır.
Bernard Shaw

%15 indirimli

Liste Fiyatı: 2.900.000 TL/2,90 YTL
Kitapyurdu Fiyatı: 2.472.250 TL/2,47 YTL

Temin süresi~ 2 gün Kazanacağınız puan: 4


Yayın Yılı: 2003
190 sayfa
3. Hm.
13,5x19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9753314418
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Diğer ] Güzel-özlü sözler

Yukarıdaki ürünü satın alanlar aşağıdaki ürünlerle de ilgilendiler.

Türk Olmak
Hulki Cevizoğlu


Bütün Kaleler Zaptedilmedi
Hulki Cevizoğlu


İçimizde Bir Yer
Ahmet Altan


Dijital Kale
Dan Brown


Hayata Merhaba
Filiz Akın
Bircan Usallı Silan

Imbat
14 11 2005, 17:00
Kitapların da bir hastanesi var

Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Türkiye'nin tek kitap hastanesi, Orta Asya ve Balkanlar'ın en büyüğü haline getiriliyor.

Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Türkiye'nin tek kitap hastanesi yepyeni bir kimlik kazanıyor. Dünyada en çok el yazması esere sahip olan ülkemizde eksikliği yıllardır hissedilen hastane ve araştırma merkezinin görevini 12 yıldır Süleymaniye Patoloji Merkezi yürütüyor. Yaprakları kırılan, cildi bozulan, rutubet dolayısıyla mantarlaşmış ve böcekler tarafından tahrip edilmiş kıymetli yazma eserler burada tamir edilip yeniden hayata döndürülüyor.

TEDAVİ UYGULANIYOR
Bu merkez, iki yıl içinde büyütülerek kitap hastalıklarının araştırılacağı ve tedavilerinin yapılacağı Orta Asya ve Balkanların en büyük kitap hastanesine dönüştürülecek. Kitap hastalıklarının araştırılacağı ve tedavilerinin yapılacağı merkezin yanı sıra, kitap doktorlarının yetiştirileceği Meslek Yüksek Okulu da kurulacak. Kültür Bakanlığı, Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan ve yıllardır boş olarak duran Darüşşifa'yı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden satın aldı. Burası restore edilerek kitap hastalıklarının araştırıldığı ve tedavilerinin yapıldığı kitap hastanesine dönüştürülecek. Böylece şu anda kitaplara hayat veren ve Süleymaniye Kütüphanesine bağlı olarak çalışan kitap tedavi merkezi ile birlikte Türkiye çok büyük ölçekli kitap hastalıkları araştırma ve tedavi merkezine kavuşmuş olacak. 300 bin el yazması esere sahip olan Türkiye'de, el yazması eserlere hayat verecek sadece yedi uzman bulunuyor. El yazmasıeserleri ince ince işleyen uzmanlar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan el yazmalarını adeta yeniden diriltiyorlar. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hz. Osman döneminde yazılan ve 2 yıl içinde 4 kişilik ekip tarafından tamir edilen Kuranı Kerim, en uzun sürede hayata döndürülen yazma eser olmuş.

AVRUPA AYARINDA OLACAK
Süleymaniye Kütüphanesi ve Süleymaniye Yazma ve Nadir Eserler Patoloji- Restorasyon Merkezi Müdürü olan Nevzat Kaya, Türkiye'nin yeni araştırma ve tedavi merkezi ile Avrupa standartlarını yakalayacağını dile getirdi. Yıpranmış kitapların raftan alındıktan sonra önce dezenfeksiyondan geçirildiğini anlatan Kaya Daha sonra uzmanlar tarafından ince ince işlenerek çok uzun süren uğraşlar sonunda eski haline geliyorlar dedi. Kaya El yazması kitapları tedavi edilirken kağıt ve mürekkep uyumuna özellikle dikkat ediliyor. Eğer eser deri ise tamir için kullanılacak derinin eski deri ile ayın özellikleri taşımasına dikkat ediliyor şeklinde konuştu. İstanbul İl Kültür Müdürü Doç Dr. Ahmet Emre Bilgili ise Yeni kurulacak merkez Türkiye'de bir ilk olacak ve daha önce insanların tedavi edildiği merkezde kitapları hayata döndüreceğiz. Tarihi belgeleri gelecek nesillere daha sağlıklı bir halde aktaracağız dedi.

MAZI
16 11 2005, 17:00
Antrepo 3’te alternatif kitap fuarı


Kitap tutkunlarını binlerce alternatifle ve usta kalemlerle biraraya getiren 6. Kitap Dünyası Fuarı, Tophane’de Salıpazarı Limanı Antrepoları’nda kitapseverlerle buluşacak.

GrupMedya Fuarcılık tarafından 17-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kitap Dünyası Fuarı, Tophane’de Salıpazarı Liman sahası içerisinde yer alan Antrepo 3 salonunda kitapseverlere hizmet verecek.

Fuar, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın katılımıyla açılacak. Son beş yıldır Beşiktaş’ta Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde düzenlenen alternatif kitap fuarı, bu yıl İstanbul’un en merkezi ve en popüler yerlerinden biri olan İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yanında kitap tutkunlarının hizmetinde olacak.

Tarih ve edebiyat temasının işleneceği fuara, 120 yayınevi katılacak. 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak Kitap Dünyası Fuarı’nı yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek fuar, ziyaretçileri değerli yazarlarla buluşturacak.

Çeşitli kültür ve edebiyat etkinliklerinin de yer alacağı fuarda imza günlerinin ve panellerin yanı sıra müzik dinletileri, söyleşiler, resim sergileri ve açık oturumlar düzenlenecek.

Fuar boyunca yüzlerce yazar imza günlerinde okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

Türkiye’nin seçkin yazarlarının ve yayınevlerini yer alacağı fuarda ayrıca yeni çıkan birçok kitap sergilenecek.

BU KİTAP FUARINA GİRİŞ ÜCRETSİZ
Girişin ücretsiz olduğu alternatif kitap fuarı, 27 Kasım tarihine kadar 11.00 -20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Kaynak: NTV-MSNBC

Yayın tarihi: 17.11.2005

Sansli
08 01 2006, 17:00
Yılın kitabı Mehmet Öz'ün
Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kitabı, ABD'de 2005'in en çok okunanları arasında yer aldı.


ABD'deki Columbia Presbyterian Hastanesi'nde görevli Türk doktor Mehmet Öz, You: The Owners Manual yani Siz: Kullanım Kılavuzunuz adlı kitabıyla ABD'de adından en çok söz ettiren isimlerden oldu. 'Nielsen Book Scan' şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Öz'ün uzun yaşamın sırlarını anlattığı kitabı, 1.5 milyon satarak ABD'de 2005'in en çok satanları listesinde 9'uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında ise 7 milyon satan J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ve Melez Prens var. Kitap, piyasaya çıkmadan internetten aldığı siparişlerle Harry Potter'ı da tahtından indirip, New York Times'in en çok satan kitaplar listesinde birinci sıraya yükselmişti.

Sansli
15 02 2006, 17:00
Türk aşk şiirleri antolojisi, ABD'de 2005'in en iyi 10 kitabı arasına girdi
Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve şair Talat Halman'ın hazırladığı Nightingales And Plensure Gardens: Turkish Love Poems başlıklı antolojiye, ABD'de
üniversite yayınevlerinin çıkardığı kitaplar üzerinde uzmanlaşan Fore Word dergisince, 2005 yılında çıkan en iyi kitaplar listesinde yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'-ndan yapılan açıklamada, kitabın listeye girmesi Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserleri'nin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi (TEDA) kapsamında desteklenen Türk Aşk Şiirleri Antolojisi'nin Amerika'daki başarısı olarak nitelendirildi.


Çevirilerini Talat Halman'ın, yardımcı editörlüğünü Jayne Warner'ın yürüttüğü antoloji, 2005 yılında yayımlanan en iyi 10 kitap arasında yer aldı.


6. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk aşk şiirlerinden örneklerin verildiği antoloji, ABD'nin önde gelen üniversite yayınevlerinden Scracuse Press tarafından yayınlandı.


Eserde, Nedim'den Ilhan' Berk'e, Mihri Hatun'dan Nazım Hikmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Oktay Rifat'a, Şeyh Galip'ten Orhan Veli Kanık'a, Karacaoğlan'dan Melih Cevdet Anday'a kadar 56 şairin düzinelerce şiiri yer alıyor.


Türk Şiirleri Antolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TEDA projesi kapsamında başarı kazanmış Türk edebiyat eseri olarak nitelendiriliyor.

sweetbadem
26 02 2006, 17:00
Carol Bolt un cevaplar kitabi.Eglenceli bir kitap.Zihninizi olmasini istediginiz bir dusunce uzerinde yogunlastirip 15 sn dusunuyorsunuz ve bu arada elinizi kitaba bakmadan sayfalari uzerinde dolastiriyorsunuz.Kendinizi hazir hissettiginizde istediginiz sayfayi aciyorsunuz ve istediginiz cevabi buluyorsunuz.Kesinlikle hayat bu kitaba gore yonlendirilmez ama eglendirecegi kesin.

Sansli
02 03 2006, 17:00
http://www.gazetelik.com

whitesnow
06 08 2006, 17:00
Haftanın en çok satan kitabı: Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek - İlber Ortaylı - Timaş Yayınları

Hemen her yayın organı, kitapta çok satan listesi hazırlıyor. Ancak listeler birbirine benzese de 'aynı' olmuyor... Peki ama neden?
Biz, buradaki listenin 'gerçeğe en yakın liste' olduğunu iddia ediyoruz:
(7 Ağustos 2006 Pazartesi)

ÇOK SATANLAR - www.ilknokta.com tarafından hazırlanmıştır.

1- Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek - İlber Ortaylı - Timaş Yayınları

2- Efendi 2 - Soner Yalçın - Doğan Kitap

3- Latife Hanım - İpek Çalışlar - Doğan Kitap

4- Baba ve *** - Elif Şafak - Metis

5- Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı - Mustafa Armağan - Ufuk Kitapları

6- Aşk Bir Kere - Maeve Binchy - Doğan Kitap

7- Ömrümden Uzun İdeallerim Var - Suna Kıraç - Suna İnan Kıraç

8-Vücudun Şifresi 10 Günde 15 Kilo - Halil Kargulu - Hk Performans Danş.

9- Dünyayı Kimler Yönetiyor - Mahir Kaynak - Timaş

10- Leyla'nın Evi - Zülfü Livaneli - Remzi Kitabevi

11- Tarihimizle Yüzleşmek - Emre Kongar - Remzi Kitabevi

12- Orası Yapı Kredi Fark Oradaydı - Burhan Karaçam - Yapı Kredi

13- Cep - Stephen King - Altın Kitaplar

14- Derin Devlet/Tanımlanamayan Güç - Mahir Kaynak - Timaş

]15- Kavim - Ahmet Ümit - Doğan Kitap

GRANITE
11 08 2006, 17:00
Kitabin Original adi The book of sufi healing Turkce adiSufi tibbi Ceviren;Dr. Hayrettin Tekumit.

Sansli
29 10 2006, 17:00
Kitap Fuarı'yla çeyrek asır

TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Ekim-5 Kasım 2006 tarihleri arasında düzenlenecek 25. İstanbul Kitap Fuarı'nın teması ''Kitap Fuarı'nın 25 Yılı-Bir Yolculuk Öyküsü'', onur yazarı ise Doğan Hızlan.

Bu yıl gümüş yılını kutlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverler , Alfredo Saad-Filho, John Strelecky (İngiltere) , Bharati Mukherjee (ABD) Vasilis Aleksakis (Yunanistan), Jean Michel Thibaux (Fransa), Jamal Mahjoub (İspanya), Garry Kasparov (Rusya), Asnê Seierstad (Norveç), Bozhana Apostolova , Miglena Nikolchina , Sofia Nestorova , Silvia Choleva , Mirela Ivanova , Ekaterina Yosifova , Kristin Dimitrova , Hristo Karastoyanov (Bulgaristan), Steve Jones (İngiltere), Kader Abdolah (İran) Gerald Maclean (Kanada), Dragor Jançar (Slovenya) Gerhard Rühm (Avusturya), Claudio Magris (İtalya), Hüseyin Cuma (Suriye), Hazma Berkavi, Halid Ebu Halid (Filistin) , Zoran Zivkovic (Sırbistan), Inger Edelfeldt , Åke Edwardsson , Per Olov Enquist , Thomas Halling , Dan Höjer , Åsa Lind , Inger Lindahl , Pija Lindenbaum , Barbro Lindgren , Carl-Johan Vallgren , Gunilla Thorgren (İsveç) ile tanışma fırsatı bulacaktır.

25. İstanbul Kitap Fuarı'na yaklaşık 500 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Fuarda bu yıl 225 edebiyat ve kültür etkinliğinde 800'e yakın yazar ile imza günlerinde çok sayıda yazar, sanatçı, bilim adamı, gazeteci ve politikacı kitapseverlerle buluşacak.

Teması, ''Kitap Fuarı'nın 25 Yılı-Bir Yolculuk Öyküsü'' olarak belirlenen ve Doğan Hızlan'ın ''Onur Yazarı'' olduğu fuarda kitapseverler ''onurlandıranlar'' sergisi ile Kitap Fuarı'nın yolculuk öyküsüne tanıklık edecekler. Tasarım ve konsepti Sadık Karamustafa tarafından hazırlanan sergide, İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarları ile onur çizerlerinin fotoğrafları ve metin alıntıları yer alacak.

Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek diğer sergi ise danışmanlığını Demet Taner'in, tasarımını ise Sadık Karamustafa'nın yaptığı ''Canlar Ölesi Değil/Haldun Taner'siz Yirmi Yıl'' sergisi. Sergide, Haldun Taner'in yaşamından 43 fotoğraf ve Taner'in ''Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, Ayışığında Çalışkur'' kitabından ''Konçinalar'' başlıklı hikaye ile Demet Taner'in ''Canlar Ölesi Değil/Fotoğraflarla Haldun Taner'in Yaşam Öyküsü'' kitabından metinler yer alacak.

Fuarda ayrıca, kitapseverler Avusturya Kültür Ofisi tarafından düzenlenen, Ingeborg Bachman'ın yaşamından kesitler ile yazdığı metinlerden oluşan ''Barışı Yazmak'' sergisini görme fırsatı da bulacak.

Fuar süresince, ayrıca çocuklar için özel etkinlikler de yer alacak. Çocuklar, TÜYAP Çocuk Kulübü kapsamında söyleşi, resim atölyesi ve okuma saati gibi 25 etkinliğe katılma olanağı bulacak, sevdikleri yazarlardan da kitaplarını dinleyebilecekler.

Almanya, Avusturya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Küba, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, İsveç, İtalya, İran, İsrail, Romanya ve Sırbistan'dan yayınevleri ve yayıncılar birliği temsilcilerinin de katılacağı 25. TÜYAP Kitap Fuarı, ARTİST 2006-16. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Emekli, öğrenci ve öğretmenler fuara ücretsiz girebilecek, diğer kitapseverlerden 5 YTL giriş ücreti alınacak.

Fuar, 28 Ekim-4 Kasım 2006 tarihleri arasında 11.00-20.00, kapanış günü olan 5 Kasım'da ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Imbat
14 12 2006, 17:00
* Atlas

http://www.emecmua.com/YayinDetay.aspx?DID=53&SayID=336

Sansli
12 01 2007, 17:00
2006'nın en çok satan 10 kitabı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye çapında belli başlı kitabevlerinden alınan satış rakamlarına göre düzenlenen ''2006 yılında kitapçılarda en çok satan kitaplar'' listesini açıkladı. Elif Şafak'ın, Metis Yayınları'ndan çıkan Baba ve *** adlı kitabı, geçen yılın en çok satan kitabı oldu.

İşte en çok okunan 10 kitap
1- Baba ve ***, Elif Şafak, Metis Yayınları
2- Tarihimizle Yüzleşmek, Emre Kongar, Remzi Kitabevi
3- Efendi 2 Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Soner Yalçın, Doğan Kitap
4- Latife Hanım, İpek Çalışlar, Doğan Kitap
5- Leyla'nın Evi, Zülfü Livaneli, Remzi Kitabevi
6- Kokoloji, Isamu Saito, Okuyan Us Yayınları
7- Gazi Paşa, Attila İlhan, İş Kültür Yayınları
8- Aşka Şeytan Karışır, Hande Altaylı, Okuyan Us Yayınları
9- Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek, İlber Ortaylı, Timaş
10- Küçük Şeyler 2, Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık

piscesayse
29 01 2007, 17:00
Yardimci,

Kitap-net.com sitesinden ilk alisverisimi yaptim. Kitaplar bir haftada elime gecti. Bir kitaba burada odeyecegim paraya, kendime bir ve kizim icinde iki kitap aldim.
Tavsiyen icin tesekkurler..

MAZI
04 02 2007, 17:00
Pes dedirten yasalar

ŞÜKRAN PAKKAN İstanbul

İngiliz savcı David Crombie, dünyanın en akılalmaz yasalarını araştırdı. Çalışması, Türkiye'de Dünyanın En Absürd Yasaları adıyla Yakamoz Yayınevi tarafından yayınlanan Crombie'nin araştırmasına göre bazı ilginç yasalar şöyle:
- İngiltere'de içki ruhsatı bulunan pub, bar gibi yerlerde sarhoş olmak yasak.
- Kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi, on yaşından küçük çocukların çıplak vitrin mankenlere bakması, milletvekillerinin avam kamarasına kurşun geçirmez yelekle girmesi ve otobüste uyuyakalmak da yasak.
- Danimarka'da hapishaneden kaçmaya çalışmak suç değil.
- Fransa'da rayların üzerinde öpüşmek yasak.
- Sabah sekiz ile akşam sekiz saatleri arasında radyolarda çalan şarkıların yüzde 70'inin Fransız bestecilere ait olması şart. Domuzlara Napolyon adının verilmesi de suç.
- Hollanda'da pazar günleri bira ve şarap satmak, nehir olmamasına rağmen nehrin setlerini aşmak yasak.
- İtalya'da etek giyen erkekler, suç işlemiş sayılıyor. Kamuya açık yerlerde yemin etmek, tokat atmak, Mary adındaki kadınların fahişelik yapması da yasaklar arasında.
- İzlanda'da tabelasında yazması koşuluyla sahte doktora izin veriliyor.
- İskoçya'da bir ineğin yanında sarhoş olmak yasak.
- İsviçre'de pazar günleri çamaşır asılamıyor, araba yıkanamıyor, çim biçilemiyor. Apartmanlarda gece ondan sonra sifon çekilemiyor.
- Avustralya'da çocukların sigara satın almaları yasakken, içmelerine ilişkin yasaklayıcı bir madde bulunmuyor.
- Çin'de bir insanı boğulmaktan kurtarmak, o kişinin kaderini değiştirmek anlamı taşıdığından yasak.
- Tayland'da iç çamaşırı giymeden sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Çiğnediği sakızı yere atanlardan ise 600 dolar ceza alınıyor.
- Kanada'da ordu yürüyüşünü yavaşlatanlara ise 300 dolar para cezası kesiliyor.
- ABD'de California eyalet yasalarına göre, kadınların sabahlıkla araba kullanmaları ve otel odalarında portakal soymak yasak.
- Los Angelas'ta ise, erkeklerin karısını deri kemerle dövme hakkı bulunuyor. Ancak kemerin kalındığı en fazla 5 santimetre olmak zorunda.
- Hawai'de ise kulakta para taşımak, Louisiana'da bir insanı ısırmak suç.
- Louisiana'da yeni çıkan bir yasaya göre, anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler öğretmenlerine bayım ya da hanımefendi demek zorunda.

piscesayse
09 02 2007, 17:00
Turk yazardan Ingilizce'ye cevirisi yapilmis, tavsiye edebileceginiz kitaplar var mi?

dishiwatertiger
13 02 2007, 17:00
Orhan Pamuk var ama ben bi sey anlamiyorum ama Bak Elif Safak seviyorum sanirim onu bulabilirsin

piscesayse
21 02 2007, 17:00
Orhan Pamuk'un sadece Kar adli kitabini almistim ama bitiremedim cunku cok sikilmistim. Simdi baktim Amazon.com'da bir kac Elif Safak kitabi buldum, onlara detayli bakacagim. Tesekkurler..

piscesayse
25 02 2007, 17:00
http://www.milliyet.com.tr/2007/02/26/yasam/ayas.html

MAZI
26 02 2007, 17:00
http://www.nethaber.com/NewsDetails.aspx?id=13236
Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap listesine 4 de Türk yazarı katıldı

Peter Boxall'ın genel editörlüğünde hazırlanan Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap adlı edebiyat eserleri seçkisi, Caretta tarafından Türkiye'de yayımlandı.

Yurtdışında ilk kez Quintet Publishing tarafından Mart 2006'da İngiltere'de yayımlanan eser, Filiz Ülgüt'ün editörlüğünde Türkçeye kazandırıldı.

...1001 Kitapta Jean Jacques Rousseau'dan Victor Hugo'ya, Leo Tolstoy'dan J.R.R. Tolkien'e uzanan yazarların eleştirmenlerce 'en iyi bulunan' yapıtlarına yer verildi. Dünyaca ünlü eleştirmenler tarafından oluşturulan listede Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Latife Tekin ve Emine Özdamar'ın da eserleri bulunuyor.

Kitabı hazırlayan ekip, uluslar ve kültürler üstü fikir birliği oluşturmayı amaçlayan benzersiz bir liste üretmeyi değil, çok çeşitli ulusal bağlamlarda okumalar yapmaya dair tartışmaları özendirip çoğaltmayı amaçlıyor.

ELEŞTİRMENLER TÜRK YAZARLAR HAKKINDA NE DEDİ?

Orhan Pamuk - 'Beyaz Kale'
Türk yazar Pamuk'un 'Beyaz Kale'si Jorge Luis Borges ile Italo Calvino'nun yapıtları gibi gerçek ve kimlik kavramlarımızın okuyup yazma eylemi üzerinden sorgulandığı bir yerdir. (Jordan Anderson)

Emine Özdamar- 'Hayat Bir Kervansaray'
Kitap harika bir anarşik yapıya sahip (...) Ingeborg - Bachmann Ödülü'nü kazanan, 'Alman kökenli olmayan' biri tarafından yazılmış ilk kitap. (Matthew Sperling)

Latife Tekin - 'Kristin Çöp Masalları'
Tekin'in büyülü gerçekçiliği, okurla karakter arasında uçurum yaratmak yerine, okuru mahrem olduğu bölgeye taşıyor. (Laura Lenkester)

Yaşar Kemal - 'İnce Memed'
Barındırdığı insani sıcaklık ve üstün anlatım gücü sayesinde son derece keyifle okunacak bir yapıt. (Reg Grant)

Kitaptaki eserler 1800 öncesi, 1800'ler, 1900'ler ve 2000'ler olam üzere 4 bölümde inceleniyor. Kitapta yer alan bazı eserler şunlar:

1001 Gece Masalları (Anonim)
Don Kişot - Miguel de Cervantes
Robinson Crusoe - Daniel Defoe
Gulliver'in Seyahatleri - Jonathan Swift
Genç Werther'in Acıları - Goethe
Kırmızı ve Siyah - M. Stendhal
Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo
Goriot Baba - Honore de Balzac
Oliver Twist - Charles Dickens
Ölü Canlar - Nikolay Gogol
Madame Bovary - Gustave Flaubert
Babalar ve Oğullar - Ivan Turgenyev
Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski
Savaş ve Barış - Leo Tolstoy
80 Günde Devrialem - Jules Verne
Meyhane - Emile Zola
Ana - Maksim Gorki
Ulysses - James Joyce
Dava - Franz Kafka
Silahlara Veda - Ernest Hemingway
Yengeç Dönencesi - Henry Miller
Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien
Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck
Bulantı - Jean Paul Sartre
Senin Köylerin - Cesare Pavese
Yabancı - Albert Camus
Küçük Prens - Antoine de Saint - Exupery
1984 - George Orwell
Doktor Jivago - Boris Pasternak
Teneke Trampet - Günter Grass
Otomatik Portakal - Anthony Burgess
Gülüşün ve Unutuşun Kitabı - Milan Kundera
Gülün Adı - Umberto Eco
Sevgili - Marguerite Duras
Koku - Patrick Süskind
New York Üçlemesi - Paul Auster

Imbat
18 03 2007, 18:00
Dünyada hiç bir kitap ilk baskıda bu kadar çok sayıda basılmadı


Harry Potter'a rekor baskı: 12 Temmuz'da çıkacak J.K. Rowling'in ünlü serisinin son kitabı 'Harry Potter ve Ölümcül Takdis', ABD'de 12 milyon adet basılacak.

Serinin ABD basım haklarının sahibi Scholastic Yayınevi bir açıklama yaparak bu rekor baskının ABD'deki son yılların en büyük yayıncılık olayı olduğunu belirtti.

Yayınevi ayrıca kitap için milyonlarca dolarlık bir pazarlama kampanyası yürütüleceğini ve kitabın 'Harry Potter ve Melez Prens'in satış rekorunu kıracağını açıkladı.

Sansli
02 05 2007, 17:00
'İçinizde bir sır var, o sırrı yakalayın' diyen kitap Türkiye'nin ÇOK SATANI oldu

SON YILLARDA TÜRKİYE'DE ÇOK SATAN KİTAPLAR DAHA ÇOK YERLİ YAZARLARDAN ÇIKIYOR. SON ZAMANLARDA NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEY OLDU: ÇOK SATAN KİTAP, YABANCI...

ÇOK SATANLAR - ilknokta.com tarafından hazırlanmıştır.


1- The Secret - Rhonda Byre - Ovo Basım

2- Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine - Ergün Poyraz - Togan Yayıncılık

3- Siz Diyettesiniz - Mehmet Öz - Koridor Yayıncılık

4- İşgal ve Direniş - Hulki Cevizoğlu - Ceviz Kabuğu

5- Eski Dünya Seyahatnamesi - İlber Ortaylı - Aşina Kitapları

6- Safran Sarı - İnci Aral - Merkez Kitap

7- İstanbullular - Buket Uzuner - Everest Yayınları

8- Derin Devlet - Cüneyt Arcayürek - Detay Yayınları

9- Ruhsal Gelişim ve Kader - Dr. Ender Saraç - Doğan Kitap

10 - Çekim Yasası - Nil Gün - Kuraldışı

11- Kokoloji 2 - Isamu Saito - Okuyan Us

12- Cariye - Gül İrepoğlu - Doğan Kitap

13- Kan Uykusu / Dvd'li - Serdar Akinan - Karakutu Yayınları

14- Hayat Tatlı Zehir - Ümit Bayazoğlu - İş Bankası

15- Aurora'nın İncileri - Nermin Bezmen - Remzi Kitabevi

16- Caligula - Yalçın Küçük - Salyangoz Yayınları

17- Küçük Şeyler 2 - Üstün Dökmen - Sistem Yayıncılık

18 - O Sarışın Kurt - Attila İlhan - İş Bankası

19- Tehlikeli Güç - Naom Chomsky - İthaki Yayınları

20- Türklerin Tarihi - Jean-Paul Roux - Kabalcı

topsecret
05 06 2007, 17:00
the secret hakkinda rop (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6636724)

kitabi;

okumak mi?
dinlemek mi?
izmek mi?

MAZI
17 06 2007, 17:00
Kanıtı olmayan gerçekler

NTV Yayınları'ndan yeni bir bilim kitabı daha çıktı: Kanıtı Olmayan Gerçekler. Dünyanın önde gelen düşünürleri, somut kanıtları olmamasına rağmen hangi şeylere neden inandıklarını yazdı.

http://www.haber.gen.tr/habera...aberemail.asp?5297DFC
(http://www.haber.gen.tr/haberadres/haberemail.asp?5297DFC
)

Dianetik
06 07 2007, 17:00
Dianetik ve Scientology, yani L. Ron Hubbard isimli yazarin Kitaplarini mutlaka okumanizi tercih ederim.
Karsilasacaginiz bilgiler sizleri umut etmeyeceginiz konularda aydinlatacaktir.
Yazdiklarimi yillardir yasiyorum ben.

MAZI
23 09 2007, 17:00
Halk Kütüphanleri Web′de

Ülkemizdeki 380 halk kütüphanesinde bulunan 2.5 milyon kitap ile ilgili katalog bilgileri tek bir elektronik kütüphanede toplanarak kullanıma açıldı.

Ülkemizdeki 380 halk kütüphanesinde bulunan 2.5 milyon kitap ile ilgili katalog bilgileri tek bir elektronik kütüphanede toplanarak kullanıma açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği proje kapsamında ülkemizde bulunan yaklaşık 1400 Halk Kütüphanesinden 380 kütüphanede bulunan veriler uluslar arası MARC standardında derlenerek http://www.eKutuphane.org adresinde kullanıma açıldı. Sistemde tarama yapılarak istenen bir kitabın hangi kütüphanelerde bulunduğunu öğrenmek ve kitap ile ilgili tüm bilgileri alabilmek mümkün.


Tümüyle internet tabanlı bir yapıda geliştirilen sistem sayesinde bağlı bulunan kütüphanelerin tüm işlemleri de merkezde bulunan tek bir sunucu bilgisayar üzerinde yapılıyor. Dünyada ilk kez gerçekleştirilen sistem tasarımı ile her kütüphaneye ayrı bir sunucu birim kurulmasına ve bu sistemler üzerine özel uygulama yazılımlarının yüklenmesine gerek kalmadığı için toplam sistem edinme ve işletme-bakım maliyetleri de çok önemli bir boyutta azaltılıyor.

Halen 500'den fazla kütüphanede kullanılmakta olan MiLAS Kütüphane Otomasyon Sistemi Ankara Üniversitesi ve bağlı 25 fakülte kütüphanesinde de toplam 530,000 katalog kayıdı ile hizmet veriyor. Birbirine uzak yerleşim birimlerinde bulunan 25 kütüphane internet üzerinden ana sistemi kullanarak tek bir ortak kütüphane oluşturuyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar aradıkları bir materyali tüm kütüphanelerde birden sorgulayarak istedikleri bilgiye daha hızlı erişebiliyor. (http://papirus.ankara.edu.tr)

Mikrobeta Yazılım tarafından tümüyle yerli kaynaklar kullanılarak geliştirilen ve ilgili tüm uluslar arası standartlara uyum sağlayan, çok dilli, çok kullanıcılı ve platform-bağımsız yazılım sistemindeki 1000 civarındaki kullanıcıya aynı anda 3 operatör ile yine internet üzerinden canlı destek hizmetleri veriliyor. (http://www.milasweb.com)

1981 yılından bu yana Bilgi Merkezleri ve Arşivler için yazılım sistemleri üreten Mikrobeta Yazılım geçtiğimiz yıllarda da Türkiye Yazmalar ve Nadir Eserler Görüntülü Arşiv Sistemi (http://www.yazmalar.gov.tr), Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Tarama Sistemlerini (http://acikarsiv.ankara.edu.tr) ve benzeri internet-tabanlı arşiv-bilgi sistemlerini geliştirmişti.

Yasmine
12 11 2007, 17:00
Gecen hafta Elizabeth Gilbert'in yazdigi Eat, Pray, Love adli kitabina basladim, siddetle tavsiye ederim :)

secilanne
29 11 2007, 17:00
merhabalar, ben mezun'un baska koselerinde yaziyorum daha cok, ama baktim kitapseverlerin yazistigi bir forum da var, ilginizi cekebilecek birsey paylasmak istedim. Turkish Book Review baslikli, Turk edebiyatini Ingilizce tanitan bir dergi cikti, ilk sayisi elimde ve siddetle tavsiye ederim. asagida kisa bir tanitim metni ve abonelik bilgileri. ilk sayiyi online bedava okuyabilirsiniz, sadece review degil unlu yazarlarimiz, ve onlari yabanci dile cevirenler ile soylesiler de var.

keyifli okumalar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Friends,

We proudly present the first and only English book review magazine of
Turkey: TURKISH BOOK REVIEW.

We have just published the first issue and it will be published twice a
year.

You can find reviews of new books published in Turkey, and also articles
studying Turkish literature in historical perspective. Besides sections of
novel, poetry, short story and children's literature, it includes books
about Turkish music, art, cinema, history, politics, Ottoman Architecture
and Turkish cuisine.

You can read the first issue free of charge at:
www.turkishbookreview.comDeniz Vural
Publisher
Turkish Book Review

For subscriptions: http://www.planb.com.tr/tbr/01/subscribe.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secil

nakpunar
30 01 2008, 17:00
Amerika'da Yasam basligi altinda Kitap Anonslari mesaji icinde hepimiz okuyup satmak istedigimiz kitaplari satisa cikartiyoruz. Ilgilenirseniz sizi de bekleriz.

cevizagaci
01 02 2008, 17:00
Iki kitabi tavsiye etmek istiyorum. Ben cok begendim.

Birincisi: Greg Mortenson and David Oliver Relin.

THREE CUPS OF TEA. Greg Mortenson'in Pakistan ve Afganistanda fakir bolgelerdeki kucuk yerlesim yerlerinde okul insa etmesini anlatiyor. Gercek hayat hikayesi siddetle tavsiye ederim

Ikincisi:Kite Runner ve A thousand Splendid Suns

Yazari Khaled Hosseini

Califoniada yasayan Afgan asilli bir yazar. Kite Runnerin filmi de yapild oynuyor sinamalarda.

Imbat
20 10 2008, 17:00
Türkiye, Frankfurt Kitap Fuarı'nda ziyaretçi rekoru kırdı
20 Ekim 2008 Pazartesi

FRANKFURT -AA- Türkiye'nin onur konuğu olduğu ve dün sona eren 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin beklenenden büyük ilgi gördüğü ve fuarda ziyaretçi rekoru kırıldığı bildirildi.
Fuar Müdürü Jürgen Boos, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarda büyük başarı elde ettiğini, Türk edebiyatının beklenenden büyük ilgi gördüğünü belirterek, Fuarda son 60 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı dedi.
Boos, fuarı ziyaret edenlerin sayısının geçen yıla göre yüzde 5,6 oranında artarak, yaklaşık 300 bine çıktığını ifade etti.
Fuarda, Türk edebiyatının uluslararası alanda da çok aktif olduğunun görüldüğünü kaydeden Boos, Türk yazarların, kendilerine duydukları güvenin de fuarla birlikte büyük ölçüde arttığını sözlerine ekledi.
Almanya'da yaşayan Türk toplumundan dolayı fuar öncesinde üzerlerinde baskı hissettiklerini ve işlerinin kolay olmadığını belirten Boos, ancak fuardan hem kendilerinin, hem de Türkiye'nin çok başarılı bir şekilde çıktığı nı söyledi.
Boos, hem ticari açıdan, hem de Türk yazarların tanıtımı açısından beklenilenin üzerinde başarı sağladıklarını kaydetti.
Onur Konuğu 2008 Türkiye Projesi Direktörü Ruth Kupmann da, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve beklenenin üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Öte yandan, Die Welt gazetesinde Frankfurt Kitap Fuarı'yla ilgili olarak Bir ülke bize yaklaşıyor başlığıyla yer alan bir yorumda, Türkiye'nin fuarda iki açıdan çok başarılı olduğu belirtildi.
Türkiye'nin fuarda kendisini olduğu gibi gösterdiği, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un bazı eleştirilerine karşın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye'de geçen yıllarda insan hakları ve özgürlükler konularında ç ok önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak daha yapılacak çok şeyin bulunduğunu söylediği, bu tür açıklamaların olumlu yankı bulduğu ifade edildi.
Diğer yandan Türkiye'nin, onur konuğu olarak akıllı ve başarılı bir temsil ile ülkenin kültürel ve etnik çeşitliliğini Avrupalılara daha da yaklaştırdığı, bir Müslüman ülke olmaktan çok cazip ve dinamik bir komşu Akdeniz ülkesi olduğunu gösterdiği kaydedildi.
Türkiye'nin AB üyeliğini Avrupalıların daha çok siyasi, Türkiye'nin de ekonomik açıdan istediği görüşüne de yer verilen yorumda, Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra, Türklere Avrupalıların kalbini açacak etkenlerin başında kültür ve turizmin geleceği şeklinde bir intibanın oluştuğu savunuldu.

kitapkurdubirguzel
18 12 2008, 17:00
Slm herkese,

Coktandir izledigim bir forum bu. Hoslanarak okuyorum. :) Ben de katilmak istedim. Bir bilim kurgu kitap tavsiyem olacak. Gururla okudugum bir bilim kurgu hikayesi cunku yazan bir yabanci degil; o bir Turk, Amerika'da Ingilizce bilim kurgu kitabi yazip ulkesini tanitmaya calisan. Aslinda Turk olmasindan dolayi kitabi begendim diyemicem itiraf etmek gerekirse, cunku objectif olarak bakilacak olursa kitabin konusu, butunlugu, kurgusu, akisi hepten profesyonelce ve insani hic uzmuyor okurken. Hani bazi kitaplar vardir cildirtir insani, bir turlu okuyucu konuyu cikartamaz cunku konu konulugundan sapmistir. Bu yuzden kitapseverlere hele hele bilim kurgudan hoslananlara bu kitabi tavsiye ederim akici, kurgusunun ahengi ve okuyucuyu sanki o hikayenin icindeymis gibi hissettirmesiyle.

Konusuna gelince: Halley kuyruklu yildizinin dunyaya carpip dunyayi yok etmesini bilen ust duzey kisilerin para karsiligi 800 kisiyi sirayla Kizil Gezegen yani Mars'a tasirken, diger insanlar ki hemen hemen tum dunya insanlari bu gercekten habersizdir. Bu gercegi sadece bazi ust duzey yetkililer bilmekte ve onlar da bunu illegal cikarlari icin kullanmaktadir. Yalniz romanin kahramani Emekli Binbasi Jason Sand bir Generalin yaverligini yaparken tesadufen bu Top Secret bilgiye ulasiyor. General bu gizli bilgiyi kamuya duyurmak arzusundadir fakat amacini gerceklestiremeden oldurulur intihar susuyle. Binbasi Jason da zorla emekli edilir ve sorgulanir. Jason evine memleketine doner ve bu gercegi bildigi icin kendisi, yakin akrabalari ve bir kac arkadasi icin muazzam bir siginak/space shelter hazirlamak ister; amaci yasayabildigi kadar yasayabilmektir fakat rahat cunku dunya gercekten yok olacaktir. Kesin tarihi olan 9 Nisan 2061'i de bilmektedir ve bu tarihde dunyaya Halley kuyruklu yildizi carpacaktir. Bu sona bir kac ay kala emekli edilmistir ve elini cabuk tutmasini gerektigini bilir. Kardesi Sam ve Sam'in arkadaslariyla muazzam bir space shelter yaparlar ve icine bir sivil denizalti koyar maksadi rahat yani konforlu yasamaktir kaldigi hayati kadar, ne kadar belli degildir tabii. Jason'in tahminine gore Halley carptiginda dunyanin kabugunda cok buyuk felaketler olacaktir, ayrica atmosfer de gucunu yitirecektir. Boylece space shelter uzaya dogru kayacaktir yercekimi azaldigindan. Uzayda hareket kabiliyetleri olmadigindan sadece bir Kara Delik'in yardimina ihtiyac duyacaklarini dusunur ve Samanyolu Galaksisin'de olan buyuk Kara Delik 15 kisinin kaderini belirleyecektir.

Harika bir bilim kurgu ve henuz Aralik 2008'in ilk haftasi yayinlandi. Yayinlandikdan sonra ne hikmetse bilim adamlari Samanyolundaki buyuk Kara Deligi bulduklarini soylediler. Israilliler de dunyayi bir meteorid yok edecek dedi. Diger haber de Gunes'in patlamalari neticesinde magnetik koruma alanin catladiig ve Gunes'ten gelen bu parcaciklarin Dunya'nin atmosferini olumsuz etkileyecegine deginmisti. Unutmadan kitabin adini vereyim. Lime Taste by Rifat Serin (http://www.rifatserin.com)

Amazon-Lime Taste (http://www.amazon.com/Lime-Taste-Survival-Rifat-Serin/dp/1432737279/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1229747352&sr=8-1)

BarnesandNoble-LimeTaste (http://search.barnesandnoble.com/Lime-Taste/Rifat-Rifat-Serin/e/9781432737276/?itm=1)

Banu

Yasmine
03 02 2009, 17:00
Uzun zamandir yoktum forumda. Kitaplar konusunun hala canli durmasi ne guzel!

En son Elizabeth Gilbert'in Eat, Pray, Love adli kitabini okudum. Turkce'ye de Ye, Dua Et, Sevadiyla cevrildi.

Tavsiye ederim...

adavid
03 02 2009, 17:00
Parfumun Dansi-Tom Robbins ikinci kez okuyorum...yasaminizdan eksik etmeyin ;)

bettyblue1
16 07 2010, 09:03
benim 2 kitaba ihtiyacım. amerikada olması lazım. kim yardımcı olabilir buraya gelen falan var mı
teşekkürler

whitesnow
25 08 2010, 10:04
Ramazan ayında kitapseverlerin dört gözle bekledikleri önemli bir etkinlik olan kitap fuarlarında bu sene Kur’ân’la ilgili yayınların çokluğu ve yeni Kur’ân nüshaları dikkat çekiyor.

Özellikle yeni Kur’ân baskılarını gören fuar ziyaretçileri “Bu yıl Ramazan ayı Kur’ân bayramı gibi geçiyor” diyorlar.

Çeyrek asırdır sadece Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili yayınları piyasaya çıkartan Hayrât Neşriyat, çocuklar için hazırlanan, özel baskılı “Benim Kur’ânım”dan sonra bu defa da “Kebir Boy” veya “Teheccüd Boy” diye isimlendirilen 35*50 ebadındaki Mushaflıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarım metre boyundaki bu benzersiz Kur’ân nüshası hem görme zorluğu çekenler için hem de teheccüd namazlarında uzaktan okumak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Gerek dış cildi gerekse iç hat baskısı yönünden piyasadaki en büyük boy bu Kur’ân nüshası fuarlarda oldukça ilgi görüyor.

KUR’ÂN BAYRAMI

Bu seneyi ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik de bu yılki Kadir Gecesi’nin, miladi tarihe göre, Kur’ân’ın nazil oluşunun 1400. Yıldönümü olması. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı Kur’ân 1400 (Kur’ân Yılı) etkinlikleri kapsamında pek çok etkinliğin de düzenleneceğini ifade eden Hayrât Neşriyat yetkilileri “Bu sene Kur’ân-ı Kerîm’le bağlarımızı kuvvetli hale getirmek için bir fırsat. Yayın evimiz de her boy ve herkese hitap eden baskılarla Kur’ân bayr***** katılıyoruz” diyorlar.

GÖRENLER HAYRET EDİYOR

Yayınevinin Kebir (Teheccüt) Boy diye isimlendirdiği bu en büyük boy Kur’ân nüshası sadece büyüklüğü ile değil, birinci sınıf cildi ve Tevafuklu baskısı ile de görenleri hayrete düşürüyor. Altı renk baskısı ve özel cildi ile Kur’ân’a layık bir güzellikte hazırlanan bu Kur’ân nüshası yaşlılar ve uzaktan Kur’ân okuyarak teheccüt namazı kılmak isteyen Kur’ân âşıklarını kendine cezb ediyor.

ÖMRÜ KUR’ÂN’A HİZMETLE GEÇTİ

Kebir (Teheccüt) Boy Kur’ân-ı Kerîm, Tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’in hattatı Husrev Efendi hattıyla piyasaya çıktı. Husrev Efendi, 1899’da doğmuş, teğmen rütbesiyle İstiklal Harbi’ne katılmış, bir buçuk sene esaret hayatı yaşamış ve 1931’de Bediüzzaman hazretleri ile tanıştıktan sonra, 1977 Ramazanında ahirete irtihaline kadar bütün ömrünü Kur’ân yazmaya ve Kur’ân’a hizmete adamış bir “vakıf insan”. Anne tarafı Hafız-ı Kurralar, baba tarafı Yeşil Sarıklılar diye bilinen Husrev Efendi, son asırda Kur’ân’a hizmet için hayatını ve servetini feda eden mümtaz şahsiyetlerden birisi. Hayrât Neşriyat yetkilileri Husrev Efendi hattının halkımızın teveccühüne mazhar olmasını, bu mümtaz Kur’ân hizmetkârının ihlâs ve maneviyatına bağlıyorlar. Çok zor şartlarda ve yarım asırlık bir çalışmanın mahsulü olarak hazırlanan Tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’in en büyük boyu olan Kebir (Teheccüt) nüshasının da aynı alakayı göreceğini ifade ediyorlar.

HEM HATASIZ BELGELİ HEM DE ÇİFT MÜHÜRLÜ

Piyasadaki okunuşu en kolay Kur’ân olan Ahmed Husrev hattı Kur’ân-ı Kerîm, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlü. Hayrât Neşriyat emniyet ve kalitesiyle hazırlanan Kebir (Teheccüt) Boy Kur’ân-ı Kerîmler, Isparta matbaa ve cilt tesislerinde, Kur’ân’a layık bir hürmet ve ihtimamla hazırlanıyor. Kur’ân sevdalısı evlerde en müstesna ve en güzel köşeleri şimdiden süslemeye başlayan bu en büyük Kur’ân nüshası “Kur’ân Mekke’de nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözünü bir kez daha ispatlıyor.

Confession
29 08 2010, 14:47
Elif Shafak'in Forty Rules of Love kitabini okuyan var mi ???

MAZI
07 12 2010, 12:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı bilgini Katip Çelebi'nin ''coğrafyada çığır açan kitap'' olarak kabul edilen ve 278 yıldır kütüphanelerin tozlu raflarında ilgi bekleyen ''Cihannüma'' adlı eserini, Türkçe'ye çevirdi ve tıpkı basımını yayımladı.


Katip Çelebi'nin 1654 yılında kaleme almaya başladığı ''Cihannüma'' adlı eser, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa ile Prof. Dr. Sait Öztürk'ün başında olduğu heyet tarafından Türkçe'ye çevrildi.

Katip Çelebi, bir memleketin tasvirinde idare merkezinin mevki, coğrafi konumu, idari taksimatı, saltanat ve riyasetinin ahvali, başlıca beldeleri, havası, suyu, nehirleri, gölleri, dağları, ovaları, bitki örtüsü, toprak mahsulleri, mesafeleri, dini ve ilmi hayatı, sanatı, ticareti, örfü, adeti, ahlakı gibi pek çok konulara değindi.

incek
17 02 2011, 15:52
arkadaslar bu kitap elinde pdf olarak olan varsa lutfen paylassinda bizde okuyalim....

BU DİNCİLER O ''MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR'' - SONER YALÇIN

MAZI
17 05 2011, 01:22
ABD'nin Chicago kentinde, klasik kitap rafları yerine robotik sistemlerin yer aldığı bir kütüphane yapıldı.

'Geleceğin kütüphanesi' olarak nitelendirilen tesisteki 3,5 milyonu aşkın eser, yeraltındaki gizli bölmelerde tutuluyor. Kitaplar, tamamen bilgisayarların kontrolündeki vinçlerle hızlı bir şekilde okuyucuya ulaşıyor. Chicago Üniversitesi bünyesinde inşa edilen ve resmi açılışı bugün yapılacak olan The Joe and Rika Mansueto Kütüphanesi, bilinen bütün kalıpların dışına çıkarak bu alanda yeni çığırlar açıyor. İnsanların araştırmalarını hızlı ve pratik bir şekilde sürdürmeleri için dizayn edilen binada, kitaplar yerin altındaki devasa depoda bulunan 20 metre yüksekliğindeki kapalı bölmelerde tutuluyor. Kitapların düzeni, aradığını nerede bulacağını düşünmekle vakit kaybeden araştırmacıların işini kolaylaştıracak bir robotik sistem tarafından sağlanıyor. İnternete bağlı herhangi bir bilgisayarda, kitabın kütüphanedeki yerini öğrenen kullanıcının komutuyla robot vinçler devreye giriyor. Vinç, yerin altındaki depodan seçili bölmeyi çıkararak kitabı okuyucuya ulaştırıyor. Bu sayede araştırmacı, raflar arasında dolaşarak vakit kaybetmiyor. Yeraltındaki dev bölmenin üstüne inşa edilen 800 metrekarelik ana çalışma alanı, 700 panelden oluşan camla kaplı bir kubbe şeklinde. Bu da tesise modern bir görünüm veriyor. Üniversite yönetimi, sahip oldukları bütün kitapların önümüzdeki aylarda buraya aktarılacağını bildirdi. 2008'de yapımına başlanan kütüphane, yaklaşık 25 milyon dolara mal oldu.
15 May 2011

justrudy
18 05 2011, 09:37
kutsal kase peşinde serisi heretik-bernard cornwell...

merveceylan
18 02 2012, 12:20
Maalesef koskoca New York'ta türkçe kitap satan bir yer bulamadım. Bende dünyanın kargo parasını verip http://www.kitapra.com/edebiyat/roman/ask-ciltli.htm kitabını sipariş ettim. Sonuçta bazen Türk yazarların kitaplarını da okumak istiyorum.

whitesnow
18 02 2012, 14:46
Paterson-NJ'de vardir.

MAZI
19 02 2012, 13:37
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan kitap, Mısır'da yok satıyor.

Hüseyin Besli ve Ömer Özbay tarafından kaleme alınan "Recep Tayyip Erdoğan: Bir Liderin Doğuşu" adlı kitabın Arapça tercümesi çıktı ve raflardaki yerini aldı.

Kitabın mütercimi Mısırlı akademisyen Tarık Abdulcelil, 5 bin adet yapılan ilk baskının tükendiğini çok yakında ikinci ve üçüncü baskıların da yapılacağını anlattı.

gurup
23 02 2012, 12:01
ABD'de yıllar önce bir çocuğun biriktirdiği çizgi roman koleksiyonu, açık artırmada 3,5 milyon dolara satıldı.

Dallas kentindeki Heritage Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada, Batman'ın nasıl ortaya çıktığını anlatan "Detective Comics No. 27" çizgi romanı, 523 bin dolar ile en yüksek fiyata alıcı buldu. 1939 yılında basılan çizgi romanın orijinal fiyatı, sadece 10 sentti.

Süpermen serisinin ilki olan 1938 baskısı "Action Comics No. 1", 299 bin dolara, 1940'da yayımlanan Batman çizgi romanının ilk sayısı ise 275 bin dolara satıldı. Kapağında Adolf Hitler'in resmi bulunan "Captain America No. 2" ise 114 bin dolara alıcı buldu.

345 iyi korunmuş çizgi romandan oluşan koleksiyon, çizgi romanların altın çağının en ünlü 100 sayısını içeriyordu.

1994 yılında 66 yaşında vefat eden Billy Wright'a ait koleksiyon, yeğeni Michael Rorrer'in geçen yıl ölen yengesinin Martinsville'deki evini temizlemesi sonucu ortaya çıkmış.

Rorrer, koleksiyoncuların artık dünya üzerinde bir eşinin daha kalmadığını düşündüğü koleksiyonu bodrumdaki bir dolabın içinde bulmuş.

Daha az değer biçilen 80 çizgi roman, Cuma günü internetten yapılacak açık artırmayla satılacak.

23 Şub 2012

Sansli
14 03 2012, 14:45
14 Mart 2012

Dünyanın en uzun süredir yayımlanan İngilizce genel kültür ansiklopedisi Britannica bundan sonra basılmayacak.

İlk olarak İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 1768'de basılan Britannica'nın stokları tükenince yenileri piyasaya çıkmayacak.

Merkezi ABD'nin Chicago kentinde bulunan yayın şirketi, ansiklopedinin dijital versiyonlarının yayınının devam edeceğini bildirdi.

Britannica Ansiklopedisi Şirketi Başkanı Jorge Cauz, 32 ciltlik ansiklopedinin basılmamasının bir süredir düşünüldüğünü, bunun internet ansiklopedisi Vikipedi ya da arama motoru Google'la ilgisi bulunmadığını, Britannica'nın dijital versiyonunun çok sayıda kişiye ulaştığını söyledi.

Ansiklopedinin en büyük satış rak***** 120 binle 1990'da ulaştığını hatırlatan Cauz, bu sayının 1996'da 40 bine düştüğünü ve giderek azaldığını belirtti.

Britannica'nın dijital versiyonuna 1994'ten bu yana internet ortamından ulaşılabiliyor.

whitesnow
26 07 2012, 17:54
Iyi kitaplar okumayanin, okumus olmasi ya da cahil kalmasi arasinda hicbir fark yoktur.
Mark Twain

Kuzey Bati Turk
03 08 2012, 13:49
Su dunya neye donuyor veya hatta dondu ... George Orwell'in - " 1984 " ( ondokuz seksendort ( Nineteen Eighty-Four ) ) yazdigi kitabina.

George Orwell ( Eric Arthur Blair ) - " Nineteen Eighty-Four " ... http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four

Su kitaplara da bakmanizi tavsiye ederim. Yasadigimiz zamanlara cok uygun olmaya basladi.

Aldous Huxley - " Brave New World " ... http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World Eric Arthur Blair

Ray Bradbury - " Fahrenheit 451 " ... http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451

Bu kitaplar yeni sayilmaz fakat yazarlari o zamanlarda ( 50 - 60 - 70 sene evel ) bile gelicegi gormus. Ben derim gittikce insanlarin zekiyasi da dusuyor. KORKUNC !

Imbat
17 09 2012, 12:52
Hikayeleri şimdiye kadar kitaplarda tek boyutlu görmeye alıştık.
Ancak Su Blackwell yaptığı eserleriyle bu algıyı değiştirmeyi planlıyor.
Bugüne kadar genellikle bilindik hikayeleri boyutlandıran sanatkar eserlerini kağıtları keserek oluşturuyor.
Işte onlardan bazıları;

-2012, -2010, Little Red Riding Hood

Devam edelim:
http://www.samanyoluhaber.com/foto-galeri/Hikayeler-boyut-degistirdi/13001/resim-1/

Kuzey Bati Turk
11 10 2012, 05:03
ALCOHOL CAN BE A GAS ... http://www.permaculture.com/

gurup
16 10 2012, 14:46
Yağmur dergisi şairlerinden Yaşar Beçene Benden Çok Uzakta adlı şiir kitabıyla okurunu selamlıyor.

96 sayfa dört bölümden oluşan kitap, bir şiir kitabı için epeyce hacimli...

Günümüz şiiri için serazat, bağ kabul etmez gibi ifadeler kullanılıyor olsa da şiirin bir bağ ile mukayyet altında olabileceği hakikatini fısıldayan şiirler yer alıyor kitapta.

Şair Yaşar Beçene 'nin şiirlerinde lirik söylem, ince bir duyarlık öne çıkıyor. Zambak Yayınları arasında çıkan kitap okurlarını bekliyor.

Sansli
08 11 2012, 07:23
http://www.iyiliste.com/new_list.php?listId=2986

MAZI
17 12 2012, 06:51
Menderes, babasını bize anlatan yanık gönlünü bu kitapta okuyucuya açıyor.

Imbat
23 01 2013, 15:16
Karaman, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için seferber oldu.

Karaman İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman Eğitim Gönüllüleri Derneği (KA-REG-DER) tarafından Peygamber Efendimizin örnek hayatını nesillerle tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ilki geçen yıl düzenlenenisimli yarışmanın bu yıl ikincisi tertip edilecek.

571 hediyenin dağıtılacağı yarışmanın yetişkinler kategorisinde birinciye otomobil verilecek. Hediyeler arasında umreden bilgisayara, bisikletten tablet bilgisayara kadar değişik onlarca ödül mevcut. Sınava kayıt ise 29 Mart akş***** kadar www.herkesonuokuyor.com sitesinden yapılabiliyor. 20 Nisan'da öğrenciler ve 21 Nisan'da ise büyükler kategorisinde yapılacak olan sınava Türkiye genelinden arzu edenler de katılabiliyor.

Karaman İl Müftüsü Nuri Değirmenci, geçen yıl yapılan sınava 250'si Karaman Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler olmak üzere 20 bin kişinin katıldığını bu yıl ise 50 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti. Değirmenci, Peygamber Efendimizin (sav) hayatının her kesim tarafından okunmasının, hayatının örnek alınmasının en önemli gayeleri olduğunu söyleyerek, "Efendimizi tüm insanlarla buluşturmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Toplumu hem dini noktada aydınlatmak, hem Efendimizin(sav) örnek hayatı ile nesilleri tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için KAREGDER ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye'de katılım ve kazanım noktasında bir ilke imza atacağız." dedi.

Sınava hazırlananların görüşleri ise şöyle:

Geçen yıl bütün soruları doğru cevaplayan 2. sınıf öğrencisi Muhammet Furkan Uykür; Rüyamda gördüğüm bilgisayara bu yarışma sayesinde kazandım. Bu yıl yine iddialıyım.

Emekli öğretmen Halil Küçüker: Biz sınava ailecek katılacağız. Efendimizin(sav) hayatını değişik kaynaklardan okudum. Ancak çevremdekilere örnek olabilmek ve onları teşvik edebilmek için belirlenen kitapları yine okuyacağım.

Gevher Hatun İlköğretim Okulu öğrencileri Nazlıcan Asena Kutlu, Ayşe Sena Tunca ve Ahsen Betül Tuncer : Bizi hediyeden daha çok Peygamberimizin hayatını öğrenmek heyecanlandırıyor. Bu nedenle sınava çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

Terzi Ali Tunç: Bu sınava eşim ve kızımla birlikte gireceğiz. Bu nedenle yoğun bir şekilde kitap okuyoruz.

Spor mağazası sahibi Feride Çıtlak: Sınava kadar evde televizyonu kapattık. Evde sürekli Peygamberimizle ilgili kitapları okuyoruz.

Haberin kaynağı www.haberdar.com

MAZI
23 01 2013, 16:44
23 Ocak 2013

Nev Yayınları'ndan okuyucularına büyük hizmet! Nev Yayınları tanıtım amacıyla 1 kitap 1 lira kampanyası başlattı. Üstelik beğenmediğiniz kitapları iade edebiliyorsunuz.

Nev Yayınları tanıtım amacıyla kısa bir süre devam edecek olan 1 kitap 1 lira kampanyası başlattı.

Üstelik kampanya kapsamında aldığınız ancak beğenmediğiniz kitapları 1 hafta içerisinde iade edebiliyorsunuz.

Birinci kalite kağıttan üretilen kitapların tamamı standart kitap ölçülerinde.

PTT kanalıyla kapınıza kadar getirilen kitapların ücretini kitaplar size ulaştığında, yani kapıda ödeyeceksiniz.

Üstelik aldığınız kitapları beğenmezseniz 1 hafta içerisinde iade edebilirsiniz.

Siparişlerinizi telefonla arayarak, kısa mesaj ya da elektronik posta yolu ile verebilirsiniz.

SİPARİŞ VERMEK İÇİN:

0212 552 81 81

0546 639 39 05 (Bu numaraya kısa mesaj da atabilirsiniz.)

0532 458 38 36 (Bu numaraya kısa mesaj da atabilirsiniz.)

0551 554 73 20 (Bu numaraya kısa mesaj da atabilirsiniz.)

Elektronik posta adresi: [email protected]

OKUYUCULARIMIZA ÖNEMLİ NOT: Çocuklarınız için müthiş eğlenceli ve eğitici 50 kitaptan oluşan set kısa bir süre için sadece 50 lira. (Bu sette 10 tane boyama kitabı + 10 tane davranış kitabı + 10 tane masal kitabı ve 20 kitaptan oluşan klasikler serisi yer almaktadır.)

Bu, Nev Yayınları'nın bir kültür hizmetidir.

Kargo ücreti size ait olup 8 liradır.

Kitaplari gormek icin:
http://egitim.bugun.com.tr/dev-kultur-hizmeti-1-kitap-1-lira-haberi/219908/

Imbat
06 02 2013, 13:49
''7'den 70'e Siirt Okuyor'' kampanyası kapsamında yürütülen ''Siirt Okumayı Seviyor'' projesi Siirt'te tanıtıldı.

Siirt'te İbrahim Hakkı Hazretleri 'ne ait ''Marifetname '' adlı kitabı okuyanlar arasında yapılacak sınavda kitabı en iyi anladığı belirlenen kişi otomobil ile ödüllendirilecek.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Aydın, düzenledikleri kampanyaya başvuracak ilk bin kişiye kitabı hediye edeceklerini ifade ederek, isteyenlerin ise kitabı kendisinin temin edebileceğini söyledi.

Aydın, kampanya ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, ''Amacımız, hakikaten çok önemli olan bu kitabın gençlerimiz tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. İstiyoruz ki Siirt "Marifetname" adlı kitabı okusun ve böylece hem Aydınlar (Tillo) ilçesini hem de İbrahim Hakkı Hazretleri'ni tanıtalım, bu sayede okumayı da daha cazip hale getirelim'' dedi.

Kampanyanın koordinatörü Sedat Özvural ise, 1 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilecek yarışmaya 18 yaşından gün almış herkesin katılabileceğini söyledi.

Yarışma başvuru ve detayları ile ilgili şunlar söylendi:

''Yarışmaya katılacakların daha sonra başvuru çıktıları ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan ilk bin kişiye Marifetname adlı eseri ücretsiz olarak vereceğiz. Kitabı okuyanların katılacağı yazılı sınav, 1 Haziran'da yapılacak. Bu sınavda ilk 20'ye girenler 10 Haziran'da Vali Ahmet Aydın ile Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın da aralarında bulunduğu bir komisyon tarafından mülakata alınacak. Bu mülakat sonunda birinci olan yarışmacıya otomobil, ikinciye buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinden oluşan üçlü set, üçüncüye diz üstü bilgisayar, ilk 20'ye girenlere de birer çeyrek altın verilecek''

AA

Sansli
06 04 2013, 09:55
İzmir Milli Kütüphane, tarihi binasının ısı ve nem kontrollü özel bölümlerinde 5 binden fazla el yazması ve taş baskı paha biçilemeyen kitaba ev sahipliği yapıyor.
Basılan tüm eserlerin toplandığı "Derleme Kanunu"na tabi, İstanbul ve Ankara dışındaki tek kütüphane olan İzmir Milli Kütüphane, 850 binden fazla kitabı bünyesinde barındırıyor.
Her yıl 50 bin yeni kitabın katıldığı kütüphanenin arşivi ise, 5 bin kadar tarih ve kültür hazinesinin bekçiliğini yapıyor.
Isı ve nem kontrollü odalarda muhafaza edilen eserler arasında ilk sırayı Osmanlı öncesi Türk tarihini anlatan en kapsamlı kitap olarak kabul edilen "Düsturname-i Enveri" alıyor.
Çok sayıda el yazması Kur'an bulunan arşivin nadide parçalarından biri de yağmalanan Girit Kütüphanesi'nden Girit'te yaşayan bir Türk tarafından güçlükle kaçırılan Kur'an-ı Kerim.
Özel arşivde ilk matbaa olan Gutenberg matbaası ile İbrahim Müteferrika matbaasında basılan onlarca taş baskı, Victor Hugo ve Lamartine gibi yazarların eserlerinin ilk baskıları saklandıkları yerden kurtulup kitap dostlarının karşısına çıkmayı bekliyor.

Kuzey Bati Turk
07 04 2013, 00:30
Su kitabi kesinlikle okumanizi tavsiye ederim:

" Reset: Iran, Turkey, and America's Future " - Stephen Kinzer ( 2010 )

Ataturk, Ozal, ve Erdogan'i derin bir sekilde anlatiyor ve TR simdi Erdogan altinda ne istikamete(lere) dogru gidiyor ve neden(leri). Bir de Gul'len Erdogan'in arasinda buyuk farklari ortaya cikartiyor. Gul daha egitimli, ingiltere'de okumus, guler yuzlu, daha sempatik, ve sinirli olmayan bir insan oldugunu belletiyor. NOT EDiN: Kinzer kitaplarini cok tarafdarsiz yaziyor. Yani tam oldugu gibi soyluyor.

http://www.amazon.com/Reset-Iran-Turkey-Americas-Future/dp/B004NSVEHI

Stephen Kinzer'in obur kitabi da var bende ... " Crescent and Star: Turkey Between Two Worlds " ( 2008 )

http://www.amazon.com/Crescent-Star-Turkey-Between-Worlds/dp/0374531404

Stephen Kinzer TR'de belli bir sure yasamis ( New York Times'a calismis ) ve TR'yi en iyi derinden bilenlerden biri olarak sayiliyor.

-------------------------------------------------------

Su kitaplari da tavsiye ederim. ABD'de universite tarih derslerde kullanmistim ( ve daha halen tutarim ). ...

" History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 1, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808 " - Stanford J. Shaw

http://books.google.com/books/about/History_of_the_Ottoman_Empire_and_Modern.html?id=X d422lS6ezgC

" History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808-1975 " - Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw

http://www.amazon.com/History-Ottoman-Empire-Modern-Turkey/dp/0521291666

Prof. Stanford J. Shaw ( 2006'da vefat etmis ) ... University of California Los Angeles ( UCLA ) ve Bilkent Universitesi. ( Bu kitaplari yazdigi icin 1977'de Los Angeles'da bir genc Ermeniler kalkip bunu oldurmeye calismislar. ) St. Paul, Minnesota'da dogmus buyumus fakat Turkiye'de gomulmek istemis ve TR'de ( iST - Ulus'da ) gomulmus. Abdullah Gul cenaze toreni gelmis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_J._Shaw

" The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire " - Lord Kinross

http://www.amazon.com/The-Ottoman-Centuries-Turkish-Empire/dp/0688030939

gurup
21 04 2013, 11:36
20-28 Nisan arasında açık kalacak TÜYAP organizasyonundaki 18. İzmir Kitap fuarı bugün başlıyor.

Kuruluşumuz TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile bu sene on sekizincisi düzenlenen İzmir Kitap Fuarı 20-28 Nisan 2013 tarihlerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 350 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek olan fuarda dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle yaklaşık 100 etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarın Onur Konuğu Ahmet Cemal

18. İzmir Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu değerli çevirmen ve yazar Ahmet Cemal. 1942 yılında doğan Ahmet Cemal Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Çevirmen olarak dünya edebiyatının önemli isimlerini Türkçe’ye kazandırdı. Uzun yıllar estetik, sanat tarihi, tiyatro tarihi ve çağdaş tiyatro üzerine dersler verdi. Öykü, deneme, makale ve şiir kitapları yazan Ahmet Cemal halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Girişin ücretsiz olduğu 18. İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00-20.00, kapanış günü 28 Nisan 2013 tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Imbat
06 05 2013, 19:44
“Barışın dili okumaktır”

Kitap her sayfası ile medeniyetin cismanileştiği yerdir.
Kitapla, beyinler, fikirler, hayaller, ümitler elbiseler giyer.

Fuara yaklaşık 40 bin öğrenci gelmiş. Bu genç dimağların kitapla tanışması çok önemli.
300 binden fazla insanın gelip ziyaret ettiği kitap fuarı Malatyalılar için gelecek adına büyük bir farklılığın kapısını da açmış oldu.

Büyükşehirlerin ruhu medeniyet ile olur. Bu medeniyetlerin mimarı da kitaplardır.

Kuzey Bati Turk
12 05 2013, 19:17
Merak ediyorsaniz veya boyle seylerlen ilgileniyorsaniz; su kitabi tavsiye ederim:

" L-1011 TriStar and the Lockheed Story " - Douglas J. Ingells ... ( 1973 )

Ben dun aksam Amazon'dan 5 dolara aldim ve Pazartesi ( 13.05.2013 ) postalan yola cikiyormus.

http://www.amazon.com/L-1011-TriStar-Lockheed-Douglas-Ingells/dp/0816866503

Bu ucaga Lockheed gidip motorlarini bir Amerikan sirketten / sirketlerinden almamis. Gidip ingiltere'den en kaliteli Rolls-Royce ( RR ) dan almis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_plc

Yepyeni AirBus A380 RR kullaniyor ... http://en.wikipedia.org/wiki/File:A380-trent900.JPG

-------------------------------------------------

http://www.flightglobal.com/airspace/media/civilaviation1949-2006cutaways/images/8833/lockheed-l-1011-tristar-cutaway.jpg

parca 1 ... http://www.flightglobal.com/airspace/blogs/orion/archive/2010/11/18/how-the-last-star-was-born.aspx

parca 2 ... http://www.flightglobal.com/airspace/blogs/orion/archive/2010/11/24/how-the-last-star-was-born-part-2.aspx

gurup
23 05 2013, 12:44
Dünyanın pek çok ülkesinde "en çok satan yazarlar" arasında bulunan Dan Brown, yeni kitabı Cehennem'de İstanbul'u, "İkiye bölünmüş bir dünya, karşıt güçlerin şehri" şeklinde tanımlıyor.

Brown, Cehennem'de, kente kimliğini veren eserlerden, "Dünyanın Sekizinci Harikası" olarak gösterilen Ayasofya, "gizemli su sarnıcı" Yerebatan Sarayı, Osmanlı'nın yönetim merkezi Topkapı Sarayı, "adını içindeki mavi çinilerden alan" Sultanahmet Camisi, Galata, Mısır Çarşısı ve Bizans surları betimlemeleri, okuyucuya İstanbul'u yaşatıyor.

Boğaziçi, Asya ve Avrupa kıtalarını tanımlayışı, "oradaymış" hissi uyandırıyor.

Yazarın İstanbul ile ilgili ilk sözleri, şehirdeki karşıtlığı gösterir şekilde: "Dindarlarla laikler; eskiyle yeni; doğuyla batı... Avrupa ile Asya arasındaki coğrafi sınırda duran bu ebedi şehir, gerçekten de eskidünyadan daha da eski bir dünyaya uzanan bir köprüydü.

İstanbul... Artık Türkiye'nin başkenti olmayan şehir, yüzyıllar boyunca üç farklı imparatorluğun; Bizans, Roma ve Osmanlı'nın merkezi olmuştu. Bu yüzden İstanbul, tarihi en fazla çeşitlilik gösteren yerlerden biriydi. Şehir, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yedikule ile ilgili folklorik savaş, zafer ve yenilgi efsaneleriyle doluydu."

Brown, kitabın kahramanı Langdon'un, Atatürk Havalimanı'nından şehrin merkezine gelirken geçtiği Kennedy Caddesi'nin sağındaki deniz, solundaki Bizans surları ve ağaçlar, "İstanbul'un eskiyle yeninin karşılaşmasının mükemmel örneği" şeklinde özetliyor.

Yazar, Bizans İmparatoru I. Justinyen tarafından MS 532-537 arasında yaptırılan, Fatih Sultan Mehmed'in camiye dönüştürdüğü Ayasofya'yı, "günümüze kadar bölgenin en değerli mücevheri olarak kalan bina" şeklinde tanımlıyor.

Kitapta, Osmanlı sultanlarının ikametgahı, devletin yönetim ve eğitim merkezi Topkapı Sarayı, "iç duvarlarını kaplayan mavi çinilerden adını alan", "peri masalından çıkmış gibi görünen şerefeli minareleri" ile Sultanahmet Camisi (Blue Mosque) geçilerek, yaklaşık bin yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi ve kimilerince "Dünyanın Sekizinci Harikası" Ayasofya'ya ulaşılıyor.

Mozayikte hz İsa'nın sol elinde tuttuğu kitabın üzerinde "Ben dünyanın nuruyum, barış sizinle olsun" yazarken, Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan, kubbenin ortasındaki alanda "Allah göklerin ve yerin ışığıdır. Size barışı getirecek olan Allah'ın kendisidir" yazıyor.

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önemli yapılarından biri Ayasofya'daki Rönesans etkilerinin yer aldığı düşünülen Deisis Mozaiği ve karşısında 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul'a gelen Latin ordusunu komutanı Enrico Dandolo'nun mezarı, hat yazısıyla Arapça Allah ve Muhammed yazılı iki levha ile hz İsa mozaiğinin bulunduğu ana mihraba gözleri çevirerek, yine karşıtlıklara işaret ediyor.

Cehennem'de, kahramanların Ayasofya'dan sonraki mekanı, 542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan, suyun içinden yükselen mermer sütunların arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından Yerebatan Sarayı olarak anılan Yerebatan Sarnıcı.

Gözyaşı Sütunu, sarnıcın kuzeybatı köşesindeki 2 sütunun altında kaide olarak kullanılan ve Roma Çağı heykeltraşlık sanatının örneklerinden sayılan 2 Medusa başı, Medusa'yla ilgili mitolojiye dayandırılan bir çok efsane, kitapta da sarnıcın gizemli halini vurguluyor.

Uzun yıllar boyunca rıhtımıyla ülkenin dışa açılan kapısı, tarihi açıdan zengin Galata, Haliç'in üzerinden geçen Galata Köprüsü, İstanbul'un önemli mimari eserlerinden Yeni Camisi'ni anlatan Brown, İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri, aktarlarıyla meşhur Mısır Çarşısı'nı "Amerikan alışveriş merkezlerinden daha büyük görünüyordu" şeklinde tanımlıyor.

Kitabın kahramanlarının İstanbul'daki son adresi, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu "ultramodern" Levent Plaza oluyor. Brown, "karşıt güçlerin şehri" İstanbul'a, "Kırmızı bir zemin üzerinde çizilmiş ay ve yıldız... Osmanlı İmparatorluğu'nun bu alameti, modern dünyada hala gururla uçuşuyordu" şeklindeki Türk bayrağı tanımlamasıyla veda ediyor.

Imbat
30 05 2013, 09:55
İZMİR- Türkiye'nin ilk kağıt ve kitap sanatları müzesi, Ege Üniversitesi bünyesindeki levanten köşelerinden olan Billian Konutu'nda Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı eski binası içinde.
Bilgi ve görselleriyle her eğitim düzeyindeki öğrencilere hitap edecek müzenin alt katında kağıt, üst katında ise kitaplar bulunuyor. Müzede bulunan objelerin tam***** yakını kişi, kurum ve sanatçıların bağışlarından oluşuyor.

Milattan önce 3500'lerde papirüsün kullanımıyla başladığı kabul edilen kağıt tarihi, kağıtların ciltlenerek bir arada tutulması ile ortaya çıkan kitabın tarihi, insanlığın bugün ulaştığı uygarlık aşamasının büyülü, ışıklı yolu gibidir. Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, bu ışıklı yolun bir göstergesi olacaktır.

Kağıdın üretiminden, sanat eserine vardığı noktaya kadar çok çeşitli kağıt ve baskı aşamalarından örneklerin sergilendiği müzenin giriş katında el yapımı kağıt üretimi, kağıt tarihi, günümüz renkli kağıt sanatçıları, dünya renkli kağıtları, modern kağıt sanatı bölümleri; üst katında ise kitap sanatları, ekslibris, matbaa, sanatçı kitapları, kitap biçimleri, kitaplardaki ustalar, baskı teknikleri, minyatür kitaplar ve tipografi bölümleri yer alıyor.

MAZI
03 06 2013, 07:30
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından il halk kütüphanesinde kütüphanede okuma Günleri etkinliği düzenlendi.

Kütüphane müdürü Yavuz Polat ile birlikte etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, 01 Haziran 2013 Cumartesi Günü itibari ile İl Halk Kütüphanesinde okuma günlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinlikle kütüphanelerin sadece sınava çalışma mekanları olmadığı, gençlerin okumayı sahiplenecekleri bir yer olduğunu vurgulayan Bulut "Öğrencilerimiz ve gençlerimiz ile birlikte kitap okumanın faydaları yönünde gayet zevkli, küçük bir söyleşiden sonra okuyucularımıza sunduğumuz ikramlar eşliğinde kitaplarımızı okumaya başladık" dedi.

whitesnow
09 09 2013, 12:19
Brian Dettmer isimli yetenekli sanatçı, eski kitapları ve haritaları heykellere dönüştürüyor. Bunları yaparken de makas ve cımbız kullanıyor. İşte bu yüzden bu kişiye 'kitap cerrahı' ya da 'kitaplara otopsi yapan adam' deniliyor. Kitapları, tıpkı bir cerrah gibi kesiyor, biçiyor, oyuyor ve hepsini birer sanat eserine çeviriyor.

Sansli
29 09 2013, 03:55
Suriyeli Mohammed Maher Hadri'nin, iplerle bez üzerine işlediği Kur'an-ı Kerim görenleri şaşırtıyor. Siyah bez üzerine iplerle nakşedilen Kuranı Kerim'in işlenmesi, kontrol edilmesi ve ciltlenmesi tam 12 yıl sürmüş.
Alanında ilk olma özelliği taşıyan Kur'an-ı Kerim, Guinness rekorlar kitabına da girecek.

Suriye'nin Halep şehrinde terzilik yaparken içinde Kur'an-ı Kerim yazma isteği uyanan Hadri, 12 yıl süren Kur'an yazma hikâyesini şöyle anlattı: ''Küçükken devamlı Kur'an yazmak istiyordum. Terzilik mesleğini tam öğrendikten sonra Kur'an'ı farklı, özel bir şekilde yazmak istedim. Eşimle hep istişare ederek planlar yaptım. İple, ilk olarak, 'veme tevfigi, ille billeh' yazdım. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Sonra Vakıa suresinin tamamını yazdım. Gören herkes çok beğendi. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i yazmayı aklıma koydum. Bu konuda eşimden büyük destek gördüm.''

Hadri, çalışmaya 2000 yılında tasarım yaparak başladığını belirterek, ''12 cilt olarak tasarım yaptıktan sonra, bez üzerine iplikle Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazmaya başladım. Her bir ciltte 2,5 cüz oluşturdum. Boyu 80, eni 60 santimetre olan sayfaların üzerine Kur'an'ı işleme işi 8 yılımı aldı"dedi.

"Sonra işlediğim bu sayfalar üç değerli hoca tarafından, 2 yılda defalarca kontrol edildi. Hocaların kontrolünden sonra 2 yıl da ciltlerin yapımı sürdü. Her bir cilt 15 kilogram geliyor. Harflerin işlenmesinde altın renkli, özel bir ip kullandık. 12 yılın sonunda çok arzu ettiğim esere kavuştum."

Yaptığı eserin dünyada iple yazılan ilk Kur'an-ı Kerim olma özelliği taşıdığını vurgulayan Mohammed Maher Hadri, ''10 Ekim'de Dubai'de katılacağız fuara. Guinness yetkilileri de gelecek. Kur'an-ı Kerim, Guinness'e 'dünyada iple bez üzerine yapılan ilk kitap' olarak resmen girecek.'' dedi.

Tamalandıktan sonra ilk kez Dubai'de bir fuarda sergilenen Kur'an-ı Kerim, sırasıyla İran, Suriye, Lübnan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak da, Türkiye'de görücüye çıktı.

Double 77
29 09 2013, 12:24
Iphone ve ipad icin Turkce kitap alabilecegim E-book ya da e-kitap veya bedava indirebilecegim linkler biliyor musunuz?
Tesekkurler...

Imbat
19 04 2014, 02:43
Kitabın Ege Yolculuğu Başlıyor

19. İzmir Kitap Fuarı

Kuruluşumuz TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile bu sene on dokuzuncusu düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, 19-27 Nisan 2014 tarihlerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek olan fuarda dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle yaklaşık 100 etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarda düzenlenecek etkinlikler kapsamında Feyza Hepçilingirler, Doğan Hızlan, Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Muzaffer İzgü, Füruzan, Ercan Kesal, Murathan Mungan, Ayfer Tunç, Üstün Dökmen, Deniz Kavukçuoğlu, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay, Ahmet Telli, Erdoğan Aydın, Yekta Kopan, Enver Ercan, Erendiz Atasü, Onur Öymen, Aslı Tohumcu, Behiç Ak, Bülent Habora, Nihat Behram ve pek çok değerli yazar ve şair konuk oluyor.

Garip Şairleri 100 Yaşında

Şiirimizin önemli isimleri Orhan Veli ve Oktay Rifat’ın doğumlarının 100, Melih Cevdet Anday’ın 99. yaşı sebebiyle fuarın teması “Garip Şairleri 100 Yaşında” olarak belirlendi. Fuarda sunuş yazısının Enver Ercan tarafından hazırlandığı TÜYAP’ın düzenleyeceği“Garip Şairleri 100 Yaşında Sergisi”nin yanı sıra şiir dinletileri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Çukurova ve Bursa kitap fuarlarının ardından İzmir Kitap Fuarı’nda da Orhan Kemal’in 100. yaşı TÜYAP tarafından kutlanmaya devam ediyor. İçerik ve arşivin Işık Öğütçü, tasarımının ise Sadık Karamustafa tarafından yürütüldüğü Orhan Kemal 100 Yaşında sergisi fuar süresince İzmirli okurlarıyla buluşacak.

Fuarın Onur Konuğu Feyza Hepçilingirler

19. İzmir Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu değerli yazar Feyza Hepçilingirler. 1948 yılında Ayvalık’ta doğan Hepçilingirler, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. İzmir Kemalpaşa ve İzmir Karataş liselerinde edebiyat öğretmeni ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazmaya, okul yıllarında (1963) Feyza Baran adıyla ve İzmir'de kimi dergilerde yayımlanan şiirlerle başladı. 1979 yılında Kültür Bakanlığının açtığı Çocuk Yapıtları Yarışmasında 'Yanlışlıklar' adlı oyunuyla Başarı Ödülü, 1981'de Akademi Kitabevi Yarışmasında 'Sabah Yolcuları' adlı dosyasıyla Öykü Birincilik Ödülü kazandı. 'Eski Bir Balerin' adlı kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanını (1985), 'Potluğu Gidermek' adlı öyküsüyle Yunus Nadi Armağanı Öykü İkincilik Ödülünü (1989), 'Ne Güzel Ölmüştüm' adlı öyküsüyle Borski Grümen (Balkan Yazarlar Karşılaşması) Ödülünü (1991), 'Savrulmalar' adlı öykü kitabıyla da Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü (1997) aldı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki’nde yazılarına devam etmektedir.

Girişin ücretsiz olduğu 19. İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00-20.00, kapanış günü 27 Nisan 2014 tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Saygılarımızla,

TÜYAP A.Ş.

Cemran Öder
Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü
T: 0212 867 11 00/1254
F: 0212 886 67 64

www.izmirkitapfuari.com

Kitap Fuarlarını Takip Edin:
www.twitter.com/kitapfuari
www.instagram.com/kitapfuari
www.facebook.com/kitapfuariizmir